Maa-aines kuva

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Virhe! Tietojen haku palvelutietovarannosta epäonnistui.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

 

Hakemusasiakirjat:

 1. Hakemus, 2 kpl
 2. Ottamissuunnitelma-asiakirjat, 3 kpl
  (Selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset)
 3. Kaava- ja kartta-asiakirjat, 3 kpl
  (Ajantasainen yleiskartta mk 1:20 000 - 1:50 000, peruskarttaote mk 1:5 000 - 1:10 000)
 4. Hakija halllintaoikeusselvitys ottamispaikkaan, 1 kpl
  (Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus)
 5. Naapurin kuuleminen, 1 kpl
  (Naapureiden kuulemisen voi jättää myös lupaviranomaisen tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan)
 6. Muu selvitys, 2 kpl
  (Muut mahdolliset liitteet jotka on tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi, kuten esim. selvitys tie- ja kulkuyhteyksistä. Myös lupaviranomaisten taholta voidaan pyytää luvan hakijaa hankkimaan asiaan täydentäviä selvityksiä


Peruskarttaotteet voi noutaa maankäyttösihteeriltä Pielisentie 3 (1. kerros) 81700 Lieksa tai tilata puhelimitse 04010 44712.

Hakemus liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse: Lieksan kaupunki ympäristönsuojelu, Pielisentie 3, 81700 Lieksa (1. kerros).

Hyödyllisiä linkkejä:

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemus

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta

Ilmoituslomake: Maa-ainesten kotitarveotto

Vuosi-ilmoitus maa-ainesten otosta

Maa-ainestaksa

Sähköinen asiointi maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Lupapiste.fi palvelu