Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Vireillä olevat kaavatyöt

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Asemakaavat

Asemakaavat

Lieksan kaupungin asemakaavahankkeet

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkön silta

-vireilletulo, kuulutus 19.12.2019

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma,12.12.2019

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavamuutos

-luonnos, kuulutus 28.11.2019

-luonnos, kaavakartta 28.11.2019

-luonnos,kaavaselostus liitteineen 28.11.2019

Asemakaavan laajennus, Pankakoskentie

-ehdotus, kuulutus 17.10.2019

-ehdotus, kaavakartta 17.10.2019

-ehdotus,kaavaselostus liitteineen 17.10.2019

Hyväksyminen, kaupunginhallitus 2.12.2019 § 289

Kortteleiden 6-9 ja 1006 asemakaavan muutos (2. Vehkakangas)

-ehdotus,kuulutus 20.2.2020

-ehdotus, kaavakartta 13.2.2020

-ehdotus, kaavaselostus 13.2.2020

 

-luonnos, kuulutus 7.3.2019

-OAS 28.2.2018

-luonnos, kaavakartta 28.2.2019

-luonnos, kaavaselostus 28.2.2019

-Rakennetun ympäristön inventointi 26.10.2018

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja -laajennus

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

Oravatien alueen asemakaavamuutos