Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Ympäristö kiittää kompostoivaa - noudata kompostoinnin pelisääntöjä

Ympäristö kiittää kompostoivaa - noudata kompostoinnin pelisääntöjä

Kotitaloudet voivat kompostoida kiinteistöllään syntyvät biojätteet itse. Keittiössä syntyvän elintarvikejätteen kompostoi Jätekukon toimialueella noin puolet omakotikiinteistöistä. Etenkin haja-asutusalueella kompostointi on yleensä järkevin tapa käsitellä talouden eloperäiset jätteet. Ympäristö kiittää kompostoivaa, koska jätteitä ei tarvitse kuljettaa muualle käsiteltäväksi.

Kompostoimalla jätteistä saa ravinnepitoista kompostimultaa, joka on kotipuutarhassa erinomaista maanparannusainetta, samalla säästetään lannoitteiden ja mullan ostossa. Kompostointi on myös helppoa; onnistumiseen tarvitaan toimiva kompostori, riittävästi hyvälaatuista seosainetta ja hiukan asiaan perehtymistä.

Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Jätekukkoon. Kompostoinnilla voidaan alentaa kiinteistön jätemaksuja.

Kompostorin voi tehdä itse tai ostaa valmiina. Kompostori voi olla myös yhteinen naapurin kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan elintarvikejätteet kompostoidaan haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Talviaikaan käytettävän kompostorin tulee olla myös lämpöeristetty. Kompostia on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Vanhat kylmälaitteet eivät sovellu ympäristölle haitallisina kompostointiin.  Käytöstä poistetut kylmälaitteet otetaan veloituksetta vastaan lajitteluasemilla.

Kuntien valvontaviranomaiset valvovat kompostointia koskevien määräysten noudattamista.  Lieksassa tehdään elokuussa tarkastuskäyntejä valituilla kiinteistöillä alueittain. Käynnillä tarkastetaan kompostoinnin asianmukaisuus sekä opastetaan kompostoinnissa. Käynnistä ilmoitetaan kiinteistön haltijalle edeltä käsin kirjeitse.

Aikaisemmilla tarkastuskäynneillä on havaittu, että kompostointi on pääosin asianmukaista. Puutteita on ollut kompostorin rakenteessa tai hoidossa. Joillakin kiinteistöillä ei olekaan kompostoitu, vaikka ilmoitus kompostoinnista on tehty. Tarkastuksesta laadittava pöytäkirja laitetaan tiedoksi kuntien jätehuoltoviranomaiselle, Savo-Pielisen jätelautakunnalle, joka tarkastaa tarvittaessa kiinteistön jätehuollon perusmaksun suuruuden sekä sekajäteastian tyhjennysvälin.

 

Kompostoinnista löytyy ohjeita ja opas Jätekukon nettisivuilta www.jatekukko.fi.

 

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen

p. 040 1044 795 / tuula.tirronen@lieksa.fi