Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Uusi seutukaupunkiohjelma asemoi Lieksan ja muut seutukaupungit osaksi monimuotoista kaupunkipolitiikkaa

UUSI SEUTUKAUPUNKIOHJELMA ASEMOI LIEKSAN JA MUUT SEUTUKAUPUNGIT OSAKSI MONIMUOTOISTA KAUPUNKIPOLITIIKKAA

Lieksan kaupunginjohtaja Määttänen painottaa koulutukseen, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä saavutettavuuteen liittyviä teemoja myös Lieksan kannalta

 

Uusi seutukaupunkiohjelma valmistui ja luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle tiistaina 19.6.2018. Monimuotoisen kaupunkipolitiikan kivijalkaan oleellisesti kuuluva seutukaupunkiohjelma antaa näkökulmia ja työkaluja seutukaupunkien kehittämiseen valtion, keskuskaupunkien ja yritysten kanssa pidemmällä tähtäimellä.

 

Kaupungistumistrendin voimistuessa on merkityksellistä, että seutukaupunkien ja keskuskaupunkien välille luodaan yhteys, jonka avulla kaupunkipolitiikan kokonaisuutta voidaan kehittää. Ohjelmassa korostetaan seutukaupunkien omaehtoista kehittämistä sekä hyvien kumppanuuksien ja yhteistyön merkitystä erilaisissa verkostoissa toimimisessa. Kaupunkien omaehtoisen kehittämisen tueksi ohjelmassa on konkreettisia toimenpide-ehdotuksia seutukaupungeille yhteisillä painopistealueilla.

 

Kaupunkien ohjelmakokonaisuuksien, johon seutukaupunkiohjelman lisäksi kuuluvat valmisteilla olevat kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma ja kaupunkiohjelma, nivomisella yhdeksi kokonaisuudeksi saadaan vastakkainasettelun sijaan kehittävää vuoropuhelua, jota voidaan konkretisoida solmittavilla yhteistyösopimuksilla ohjelman mukaisesti.

 

Koulutuksella turvataan osaavan työvoiman saatavuus seutukaupungeissa

 

Yksi keskeisimpiä kehittämiskohteita seutukaupunkiohjelmassa on koulutus ja osaavan työvoiman saatavuus.

Seutukaupungeissa toimii yli 60 000 yritystä, joten kaupunkien elinvoiman kehittäminen on riippuvainen osaavan työvoiman turvaamisesta yrityksille. Tässä korostuu ammatillisen koulutuksen rooli ja sen yhteys yrityksiin. Vahvempaa yhteyttä tarvitaan, sillä tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu yhä enemmän yrityksissä, painottaa seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa.

Koulutuksen arvo kytkeytyy myös teollisuuden vahvistumiseen, jossa seutukaupungit ovat kokoaan isompi tekijä.

Kehittyvässä ja kansainvälistyvässä Suomessa seutukaupunkien merkitys on teollisen tuotannon osalta hyvinkin keskeinen näkökulma työpaikkakehityksessä sekä monikerroksisessa koulutuspoliittisessa viitekehyksessä, toteaa seutukaupunkiverkoston varapuheenjohtaja, Laitilan kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

 

Liikkumisen uudet muodot vaativat panostuksia

Sujuvat liikenneyhteydet ovat yhteistä jokaisen seutukaupungin elinvoiman kehittämisessä, nostaa Jyrki Peltomaa esiin yhden vahvan painotuksen seutukaupunkiohjelmasta.

Sujuvilla liikenneyhteyksillä ei ohjelmassa tarkoiteta pelkästään paikallisteiden päällystämistä, vaan erityisesti varautumista liikkumisen ja liikkumistarpeiden muuttumiseen kehittyvän teknologian, automatisaation, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kautta.

 

Ohjelman toimenpiteissä edellytetään seutukaupungeilta voimakasta panostusta eri liikennejärjestämissuunnitelmien valmisteluun, mikä vaatii meiltä seutukaupungeilta aktiivista vaikuttamistyötä.

 

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen allekirjoittaa täysin seutukaupunkiohjelman teemat. –Koulutuksen turvaaminen alueella, osaavan työvoiman saanti, samoin kuin saavutettavuus ovat asioita, joissa meidänkin pitää alueella onnistua, jotta pystymme turvaamaan kaupungin edelleen kehittämisen. –Seutukaupunkiverkoston kanssa pääsemme nostamaan näitä asioita yhdessä aiempaa paremmin esille, ja hakemaan yhteisiä ratkaisuja asioihin, Määttänen painottaa.

 

Seutukaupunkiohjelma on tärkeä osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa ja se luo pitkäjänteiset puitteet sekä perustan seutukaupunkien omaehtoiselle kehittämistyölle ja tiiviille yhteistyölle valtion, erilaisten kaupunkien ja alueiden kesken. Ohjelma on valmis, mutta työ jatkuu.

 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kaupunkipolitiikka/seutukaupungit-ja-seutukaupunkiverkosto

 

Lisätiedot:

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, 04010 44001

Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, 044 560 4200
Laitilan kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, 040 673 2001