Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Tiedote: Lieksassa Siun soten säästöratkaisut tehty väärin perustein

Tiedote: Lieksassa Siun soten säästöratkaisut tehty väärin perustein

Lieksan kaupunki: Siun sote tehnyt säästöesitykset väärin perustein

Kaupunginhallitus käsittelee vaihtoehtoisia etenemismalleja maanantain kokouksessa

 

Siun sote -kuntayhtymän yt-neuvottelujen lopputulokset Lieksan kannalta ovat edelleen epäselvät. -Emme ole vieläkään kaupunkina saaneet käyttöömme yt-neuvottelujen tarkkaa sisältöä, joten kokonaisvaikutuksia palveluihin ei ole mahdollista arvioida, arvioi prosessia Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Tiedossa on tällä hetkellä, että Lieksan kaupungin alueella säästötoimenpiteinä on tarkoitus toteuttaa mittava toimitiloihin liittyvä järjestely, lakkauttaa ilta- ja viikonloppuvastaanotto perusterveydenhuollosta, selvittää röntgenin toiminnan jatkuminen Lieksassa ja keskittää lastensuojelun laitoshoidon sijoitukset Joensuuhun muodostettavaan lastensuojeluyksikköön.

-Kokonaisuutena Lieksan kaupunkiin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus on poikkeuksellisen suuri ja kohdistuu monelta osin suoraan kaupunkilaisten lähipalveluihin; tämä puolestaan vähentää asukkaiden kokeman turvallisuuden tunnetta sekä alentaa kaupungin imagoa turvallisena asuinpaikkakuntana, kaupunginjohtaja Määttänen kertoo huolestuneena.

 

Siun soten säästöesitysten perusteet virheellisiä

Lieksan kaupunki ei hyväksy Siun soten tekemien säästöesitysten perusteita. -Keskeinen syy Lieksan kaupungin liittymiseen Siun soteen oli kustannustehokkuuden lisäksi ihmisten saamien lähipalveluiden turvaaminen, Lieksan kaupunginjohtaja muistuttaa. -Yt-neuvotteluissa muodostunutta päätöstä ilta- ja viikonloppuvastaanoton lopettamisesta ei voida millään tasolla pitää Lieksan kaupungin Siun sotelle asettaman tavoitteen mukaisena.

-Toinen merkille pantava asia perusteiden analysoinnissa on, että Siun soten valtuusto on hyväksynyt palvelutasosuunnitelman, jossa Lieksan kaupungin alueelle on määritelty laajan palvelun toimipiste. -Miten hyväksyttyä ja kuntien kanssa läpikäytyä palvelutasosuunnitelmaa on perustetta tässä kohtaa muuttaa, kun silloisen analyysin perusteella Lieksan palvelutarve on ylivoimaisesti suurin Pohjois-Karjalassa huomioiden pitkät etäisyydet, väestön määrä ja väestörakenteeseen liittyvä palvelutarve, kyseenalaistaa Määttänen.

Kolmantena asiana kaupunginjohtaja nostaa esille Siun soten esittämän tiimimallin toimimattomuuden Lieksan tilanteessa. Ilta- ja viikonloppuvastaanoton lopettaminen nojaa nimenomaan siihen, että kehitettävä ns. tiimimalli purkaa kiireettömän vastaanoton. -Tiimimallin toimiminen perustuu riittävään lääkäriresurssiin perusterveydenhuollossa, eikä Lieksassa tämän hetken lääkäriresurssin taso pysty kattamaan edes arkipäivien vastaanottotarvetta, Määttänen sanoo.

Lieksan kaupunginjohtaja painottaa, että näin suuret muutosesitykset tulivat erittäin suurena yllätyksenä. -Siun soten ylimmät virkamiehet kävivät kaupunginvaltuustossa keväällä 2018, ja silloin he totesivat, ettei lieksalaisilla ole mitään syytä pelätä lähipalveluiden lakkaamista, ja siihen olemme toki tällaisessa yhteistyössä luottaneet.

 

Kaupunginhallitus punnitsee eri ratkaisuvaihtoehtoja maanantaina

Lieksan kaupunginjohtaja Määttänen taustoittaa, että tulevassa kaupunginhallituksen kokouksessa puidaan eri etenemisvaihtoehtoja. -Lieksan kaupungin yksiselitteinen kanta on, ettei sei hyväksy yt-neuvottelujen lopputulosta.

Yhtenä vaihtoehtona kaupunginhallituksella on neuvotella Siun soten kanssa ilta- ja viikonloppuvastaanoton ja röntgenin säilyttämisen keinoista Lieksassa.

Toisena vaihtoehtona palveluiden turvaamiseksi Lieksassa on Siun soten perussopimuksen irtisanominen ja järjestämisvastuun palauttaminen takaisin Lieksan kaupungille. Tämä on mahdollista, koska Lieksalla on lainsäädäntöön liittyvä mahdollisuus harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien takia järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut itse. Jos Siun soten perussopimus irtisanottaisiin Lieksan kaupunginvaltuustossa vuoden 2020 aikana, siirtyisi järjestämisvastuu Lieksan kaupungille 1.1.2022.

Kolmantena vaihtoehtona Lieksan kaupunki voisi yleisen toimivaltansa perusteella itse järjestää ilta- ja viikonloppuvastaanoton sen jälkeen, kun Siun sote on niiden järjestämisestä luopunut. Tämä vaihtoehto on osin lainsäädännöllisesti tulkinnanvarainen ja sisältää käytännön toteuttamiseen liittyviä haasteita, minkä lisäksi se ei varmistaisi röntgenpalveluiden säilymistä paikkakunnalla.

Neljäntenä vaihtoehtona on irtisanoa Siun soten perussopimus ja muodostaa yhteistoiminta-alue muiden kuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueena voisi tällöin toimia esimerkiksi Lieksan ja Nurmeksen alue, Pielisen Karjalan alue (Lieksa, Nurmes, Juuka) tai Vaara-Karjalan alue (Ilomantsi, Lieksa, Juuka, Nurmes). Tämä vaihtoehto vaatisi useamman kunnan eroamista Siun sotesta ja uusien sopimusten tekemistä yhteistoiminta-alueen kuntien kesken. Kaikki edellämainitut toimenpiteet vaatisivat yhdenmukaiset päätökset kuntien valtuustoissa.

-Kaikki eri vaihtoehdot ovat keskustelussa kokouksessa ja keskustelun pohjalta hallitus päättää, mitä vaihtoehtoa lähdetään ensisijaisena selvittämään, Määttänen summaa. -Kaikki ratkaisuvaihtoehdot edellyttävät niiden vaikutusten tarkempaa arviointia ja keskustelua mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ennen asian viemistä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 040 1044 001