Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Skarta Energy Oy suunnittelee aurinkovoimapuiston toteuttamista Lieksaan

Skarta Energy Oy suunnittelee aurinkovoimapuiston toteuttamista Lieksaan

Skarta Energy Oy suunnittelee aurinkovoimapuiston toteuttamista Lieksaan. Teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksen sijoituspaikaksi on suunniteltu Lieksan kaupungin omistuksessa olevaa, entistä Lieksa-Nurmeksen lentokenttää lähialueineen. Alueen kokonaispinta-ala olisi noin 160 hehtaaria ja investoinnin suuruus 60 Milj. €.

Toteutuessaan aurinkovoimapuisto olisi yksi Suomen suurimmista.

Skarta Energylle aiesopimus on merkittävä askel yhtiön toiminnan kasvattamisessa. Yhtiön tavoite on tuottaa 800 MW edestä aurinkoenergiaa Suomeen seuraavan viiden vuoden aikana.

Itä-Suomi on kärsinyt tuulivoiman rakentamiseen liittyvistä haasteita. Rajavalvontaan liittyvät tutkat rajoittavat tuulivoiman kaavoittamista alueelle. Samaan aikaan kehitystä hidastaa olemassa oleva sähkönsiirtoverkko, joka ei tällä hetkellä mahdollista alueen aurinko- ja tuulivoimapotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä.

Skarta näkee, että Itä-Suomi kaipaa räätälöityjä, paikallisia energiaratkaisuja

-Energia-ala on juuri nyt merkittävässä murroksessa ja tämä tuo myös Itä-Suomeen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, Skarta Energy Oy:n varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen sanoo. -Päästöttömästi tuotettu uusiutuva energia on elinehto tulevien vuosikymmenten suurille teollisille investoinneille. Tässä aurinkovoima sopii erityisen hyvin Pohjois-Karjalaan, jossa tuulivoiman rakentaminen ei ole toistaiseksi ollut mahdollista. Aurinkovoimapuiston toiminta-aika on noin 40 vuotta, joten tulemme paikkakunnalle jäädäksemme, Saarelainen summaa.

Lieksan vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen kertoo kaupungin sitoutuneen vähentämään ilmastopäästöjä uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta lisäämällä sekä energiatehokkuutta parantamalla. Lieksan kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU), samoin kuin kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS). -Uusiutuvan energian lisääminen alueella auttaa kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista, Sihvonen sanoo.

Lieksa-Nurmes lentopaikan pitäjänä toimi Lieksa-Nurmeksen Lentokenttä Oy kesäkuuhun 2022 asti, jolloin lentokenttäyhtiö lakkautettiin. Lentopaikalla ei ole ollut sen jälkeen lentopaikan pitäjää ja vaadittavaa päällikköä. Tämän vuoksi Traficom on sulkenut Lieksa-Nurmes lentopaikan. Vt. kaupunginjohtaja kertoo, että kaupunki on myös tiedustellut puolustus- ja rajaviranomaisilta tarvetta lentokentän käyttöön. -Käytyjen keskustelujen pohjalta on todettava, ettei lentopaikalle ole tarvetta näiden viranomaisten taholta.

Lieksan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.11.2023 aiesopimuksen Skarta Energyn kanssa. Aiesopimuksella sovittiin periaatteista, joilla kaupunki antaa Skarta Energy Oy:lle yksinoikeuden osapuolten yhteisesti määrittelemien maa-alueiden osalta arvioida niiden soveltuvuutta uusiutuvan energian rakentamiseen sekä tuottamiseen. Aiesopimukseen on linjattu myös, että aiesopimuksen aikana kiitoradan alue tulee pysyä laadultaan nykyisenlaisena. -Tällä varaudumme siihen vaihtoehtoon, että aluetta ei voisi jostain syystä hyödyntää uusiutuvan energian kehittämiseen, Sihvonen kertoo.

-Mikäli yritys arvioi kohteen soveltuvan aurinkoenergian rakentamiseen, Skarta Energy ja Lieksan kaupunki neuvottelevat aiesopimuksen voimassaoloaikana uusiutuvan energian tuotantolaitoksen toteuttamisesta alueelle, Sihvonen toteaa. Aiesopimus astuu voimaan allekirjoituksen jälkeen ja on voimassa 31.8.2024 asti, ellei lopullisia sopimuksia ole allekirjoitettu sitä ennen.

Toteutuessaan aurinkovoimapuiston arvioitu paneeliteho olisi noin 80 MW ja investoinnin suuruus olisi noin 60 Milj. €. Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset noin 100 henkilöä ja itse voimala työllistäisi noin 5 henkilöä seuraavat 40 vuotta. Lisäksi kaupungille kertyisi hankkeen valmistuttua merkittäviä kiinteistöverotuloja. Ensimmäinen selvitysvaihe on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan energiantuotanto Lieksassa käynnistyisi vuoden 2026 aikana.

Skarta Energy järjestää suunnitellusta hankkeesta infotilaisuuden Viekin alueella lähimaanomistajille ja muille sidosryhmille. Tilaisuus on tarkoitus pitää ennen joulua ja sen ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Skarta Energy on suomalainen uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Yritys on erikoistunut päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennetään muilla uusiutuvan energian ratkaisuilla luotettavan ja toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi. Yritys on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille Utajärvellä ja Tohmajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Lisätietoja:

 

Skarta Energy Oy

varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen vikke.saarelainen@skarta.fi, p. 040 75 444 29

 

Lieksan kaupunki

vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen, arto.sihvonen@lieksa.fi, p. 040 1044 101

Kuva aurinkopaneeleista