Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Ruunaan pohjavesialueella aloitetaan täydentävien pohjavesitutkimusten tekeminen

Ruunaan pohjavesialueella aloitetaan täydentävien pohjavesitutkimusten tekeminen

Lieksan kaupungin Ruunaan vedenhankintaan tärkeällä pohjavesialueella tehdään pohjavesitutkimuksia, joiden keskeisenä tavoitteena on saada riittävästi tietopohjaa alueen maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämille toimenpiteille ottaen huomioon myös vesihuollon turvaaminen. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee vanha käytöstä poistettu ampumarata, jonka vaikutuksia pohjavedenottamon toimintaan ja pohjavesialueeseen voidaan tarkentaa työssä saatavien tulosten perusteella.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimusalueella paikannetaan pohjavesien virtauksen kannalta keskeiset maaperäyksiköt sekä selvitetään riittävällä tarkkuudella alueen kallionpinnan topografiaa sekä laaditaan pohjavesien matemaattinen virtausmalli. Saatuja tuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös pohjavesialueen rajausten tarkistuksissa.

Tutkimusalueella tehdään maatutkaluotauksia ja maaperäkairauksia sekä asennetaan pohjavesiputkia, joiden pohjalta Ruunaalle laaditaan konseptuaalinen geologinen rakennemalli, joka tulee toimimaan myöhemmin pohjana pohjavesien virtausmallinnukselle. Tutkimus koostuu olemassa olevan aineiston analysoinnista, maatutkaluotauksista, maaperäkairauksista, pohjavesien virtausmallinnuksesta ja raportoinnista.

Työ toteutetaan yhteistyöprojektina ja rahoitetaan projektiin osallistuvien tahojen kesken. Projektiin osallistuvat Tornator Oyj, Stora Enso Oyj, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä Lieksan kaupunki ja Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos.

Maastotutkimukset aloitetaan syyskuussa ja ne valmistuvat 27.11.2020 mennessä. Alueen hydrogeologinen rakennemalli valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Pohjavesien virtausmalli ja loppuraportti valmistuvat keväällä 2021.

Ruunaan pohjavesialueella tehdään samanaikaisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä hankkeena Anttosen vanhan ampumaradan riskinarviointiin liittyvää tutkimusta. Hankkeen rahoittajana ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Lieksan kaupunki, Stora Enso Oyj sekä Tornator Oyj. Tutkimuksen toteuttajana toimii Ramboll Finland Oy. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään laajalti yllä mainitusta GTK:n toteuttamasta hankkeesta saatavia tuloksia. Tutkimuksessa otetaan lisäksi pohja- ja pintavesi- sekä sedimenttinäytteitä riskinarvion tarkentamiseksi. Tuo tutkimus valmistuu kesällä 2021.

 

Lisätiedot:

Petri Naumanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, petri.naumanen@ely-keskus.fi, 029 502 6207

Riitta Laatikainen, Lieksan kaupunki, riitta.laatikainen@lieksa.fi, 040 1044 795

Jari Kärkkäinen, Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos, jari.karkkainen@lieksa.fi, 040 1044 850

Ulla Ikonen, Stora-Enso Oyj, ulla.ikonen@storaenso.com, 040 5373 764

Jarmo Hamara, Tornator Oyj, jarmo.hamara@tornator.fi, 0400 177 054

Juha Turunen, Tornator Oyj, juha.turunen@tornator.fi, 040 822 8413

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, jari.tiainen@ely-keskus.fi, 029 502 6235

Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, jari.hyvarinen@gtk.fi, 029 550 3406

Olli Kolari, Ramboll Finland Oy, olli.kolari@ramboll.fi, 040 682 8672