Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Riskienhallintasuunnitelma WSP käytössä vesihuollossa

Riskienhallintasuunnitelma WSP käytössä vesihuollossa

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos on laatinut riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan).

Talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty Maailman terveysjärjestö WHO:n ns. Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti niin, että kaikkien vedenjakelualueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankinnasta kuluttajan hanaan asti on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Työssä on tunnistettu ja arvioitu talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät sekä määritelty, miten niitä hallitaan, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata. Riskien arviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 6.4.2022.

Riskienhallintasuunnitelmassa on tarkasteltu mm. pohjavesialueita ja niillä sijaitsevia toimintoja, vedenottamoiden toimintaa sekä vedenjakeluverkoston kuntoa. Riskinarvioinnissa tunnistettiin riskit ja arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) sekä määritettiin hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Suunnitelmaa päivitetään jatkossa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

 

Lisätietoja:

Hanne Turunen, toimistoinsinööri

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos

hanne.turunen@lieksa.fi / p. 040 1044 736