Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi Kolin Lotus Oy:n kanteen Lieksan kaupunkia koskien

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi Kolin Lotus Oy:n kanteen Lieksan kaupunkia koskien

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut päätöksen Kolin Lotus Oy:n ja Lieksan kaupungin välisessä, vahingonkorvauslakiin perustuvassa riita-asiassa 16.5.2023. Riita-asia koski Lieksan kaupungin Kolin Lotus Oy:lle vuokraamaa, hotelli- ja pysäköintialueeksi tarkoitettua aluetta Kolilla. Lieksan kaupunki purki alueen vuokrasopimuksen siihen liittyvän rakentamisvelvoitteen toteutumattomuuden vuoksi. Kolin Lotus Oy:llä on hotellitontin vieressä kylpylärakennus, joka on ollut suljettuna useamman vuoden.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi Kolin Lotus Oy:n kanteen kaikilta osin. Käräjäoikeus päätöksellään vahvisti, että Kolin Lotus Oy:n ja Lieksan kaupungin välinen, 27.2.2019 allekirjoitettu maanvuokrasopimus koskien Lieksan kaupungin omistamaa kiinteistöä Lomaniemi 422-411-5-112: korttelin tontti 18 nro 1 sekä Laajalahdentien vieressä olevaa LPA-aluetta, on päättynyt. Lisäksi Kolin Lotus Oy velvoitettiin suorittamaan Lieksan kaupungille sopimukseen perustuvana korvauksena 32.133,30 euroa korkolain mukaisine korkoineen vastakanteen tiedoksisaantipäivästä 3.8.2022 lukien, maksamatonta maanvuokraa 1.734,46 euroa ajalta 1.1. – 26.2.2022 viivästyskorkoineen 1.7.2022 lukien sekä Lieksan kaupungin oikeudenkäyntikulut 24.403,36 euroa (alv 0%) viivästyskorkoineen 16.6.2023 lukien. Sopimukseen perustuva korvaussumma pohjautuu maanvuokrasopimuksen ehtoon, jossa on sovittu, että sopimuksen purkautuessa vuokralaisen rakentamisvelvoitteen laiminlyönnin perusteella vuokralainen on velvollinen maksamaan kolmen vuoden vuokraa vastaavan summan.

Prosessi on ollut harmillisen pitkä, mutta kaupungin kannalta odotimmekin tällaista loppuratkaisua asiassa, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kertoo. -Käräjäoikeuden käsittelyssä mm. nousi esiin Kolin Lotus Oy:n näkemyksenä, että maanvuokrasopimukseen ja rakennuslupaan liittyvät sisällöt olisivat toisiinsa linkityksissä, vaikkei näin lain mukaan ole, vaan prosessit ovat irrallisia toisistaan.

Kaupunginjohtaja pitää valitettavana, että tällaiseen tilanteeseen päädyttiin, sillä kaupunki haluaa kehittää elinkeinoelämää ja Kolin aluetta hyvässä yhteistyössä yritysten kanssa. -Lieksan kaupungille on olennaista, että Kolin Purnulahden alue kehittyy matkailupalveluiden osalta eteenpäin. -Kaupunki on valmis keskustelemaan kaupungille palautuneiden alueiden vuokraamisesta kaikkien toimijoiden kanssa, joilla investointeihin liittyvät suunnitelmat rahoituksineen on todennettavissa, ja projektit siten toteuttamiskelpoisia, Määttänen summaa.

Käräjäoikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

Kolin rantaviivaa.