Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Pohjois-Karjalan ELY-keskus hylkäsi Lieksan ns. kaarisillan suojeluesityksen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hylkäsi Lieksan ns. kaarisillan suojeluesityksen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on hylännyt Lieksan ns. Kaarisillasta tehdyn suojeluesityksen päätöksellään 26.6.2023. Sillan suojelua ELY-keskukselle esitti 23.2.2023 Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry, perustellen, että silta tulisi suojella rakennusperintölain nojalla. ELY-keskuksen mukaan asiassa on arvioitava toisiinsa nähden vastakkaisia tavoitteita maankäytön ja liikenteen tarpeista ja toisaalta rakennusperinnön suojelemisesta. Suojeltavaksi määrääminen on harkinnanvaraista ja kokonaisharkinnassa otetaan huomioon myös muiden kuin kulttuurihistoriallisten arvojen vaikutus ja merkitys.

ELY-keskuksen mukaan suojeluesitys on ratkaistavissa rakennusperintölain perusteella, koska suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä ja kohteen merkitys on maakunnallinen, mahdollisesti myös valtakunnallinen. Muista kuin rakennushistoriallisesta näkökulmasta keskeisiä harkintaperusteita ovat olleet sillan huono kunto ja käytön rajoitukset, korjaustarpeet sekä korjauskustannukset, laaditun asemakaavan yhteydessä osoitettu liikenteellinen tarve ja tuoreeseen lainvoimaiseen asemakaavaan sisältyvä ratkaisu, jossa uuden sillan toteuttaminen edellyttää vanhan sillan purkamista. Päätöksessä myös todetaan, että Pohjois- Karjalan ELY-keskuksen aiemmissa kaarisillan suojeluharkinnan vaiheissa tekemät päätökset ja kaavavaiheen lausunnot huomioiden, ei myönteisen suojelupäätöksen tekemiselle ole kokonaisharkinnan jälkeen riittäviä perusteita.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen on tyytyväinen ELY-keskuksen päätökseen. -Lieksan kaupungin kannalta olen tyytyväinen siihen, että ELY-keskus ratkaisi asian nopeasti. Päätöksen sisältö sinänsä oli kaupungin odotusten mukainen. Huolimatta siitä, että ns. kaarisillalla on kulttuurihistoriallisesta arvoa, ei suojelulle ole kokonaisarvioinnin perusteella riittäviä perusteita. Lopputulema vastaa sikäli aiemman asemakaavoitusprosessin sisältöä. Toivottavasti tämän päätöksen jälkeen pääsisimme jouhevasti eteenpäin uuden sillan rakentamisessa. Prosessi toimivan sillan saamiseksi on ollut pitkä ja kustannusten noustua myös sen hinta on kasvanut tänä aikana merkittävästi, kaupunginjohtaja Määttänen toteaa.

Lieksan vanha kaarisilta on ollut pelkästään kevyen liikenteen käytössä vuodesta 2014 lähtien, sillan huonosta kunnosta johtuen. Lieksan kaupunginvaltuusto päätti 29.5.2017 että vanha silta puretaan ja kaarisillan paikalle rakennetaan uusi silta. Päätöksestä valitettiin, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 5.12.2018. Museovirasto esitti kaarisillan suojelua rakennusperintölain nojalla 3.7.2017. Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen hylkäsi suojeluesityksen 21.5.2018, todeten, että suojelukysymys tulee ensisijaisesti ratkaista asemakaavoituksella ja siirsi asian käsittelyn Lieksan kaupungille. Museovirasto valitti ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön, joka hylkäsi valituksen ja vahvisti ELY-keskuksen päätöksen 28.10.2018.  Lieksan kaupungin 20.12.2021 hyväksymässä asemakaavassa kaarisiltaa ei osoitettu suojeltavaksi. Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry sekä Museovirasto valittivat Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 9.6.2022. Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka päätti 23.2.2023, ettei se myönnä valituslupaa.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

Sillan kaaret alhaaltapäin katsottuna.