Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Matkailuun, yrityselämään ja asumismahdollisuuksien monipuolisuuteen panostaminen näkyy vilkkaana kaavoituksena Lieksassa

Matkailuun, yrityselämään ja asumismahdollisuuksien monipuolisuuteen panostaminen näkyy vilkkaana kaavoituksena Lieksassa

Lieksassa matkailun kannalta merkittävimmät kaavoitukset koskevat Kolin ja Ruunaan alueita. Kolin itärinteen rantaosayleiskaava, Lieksa–Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ ja Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ saivat lainvoiman jo vuonna 2021. Edelleen matkailun edistämiseen liittyvistä osayleiskaavoista laadinnassa ovat Hattusaaren rantaosayleiskaava ja Ylä-Kolintie 25 osayleiskaavan muutos, jotka on tavoitteena tuoda kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2022 aikana. Lisäksi Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt alkuvuodesta Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan 2040+.

-Lieksan kaupungin osalta kaavoitus keskittyi vuonna 2021 erityisesti mittaviin osayleiskaavoihin molemmilla puolilla järveä, taustoittaa Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen. -Näiden kaavojen tultua voimaan pääsemme puolestaan keskittymään asemakaavoitukseen, jonka painopiste tulee olemaan lähivuodet Kolilla.

Lieksan kaupungin kaavoituskatsauksessa esitellään 16 laadinnassa olevaa asemakaavaa. -Tällä hetkellä laadinnassa olevista asemakaavoista esille nostettavia merkittäviä ja strategisesti ajankohtaisia kaavoja ovat Kolin kaupunginosaa laajentavat uudet Purnulahden, Kolin kylän asuntoalueen ja Kolin keskustan asemakaavat, kertoo suunnitelmista kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti. -Kolilla jatketaan myös Ylä-Kolintie 25 asemakaavan laatimista.

Lieksan keskustaajaman alueella kaavoituksen keskeisimpiä kohteita ovat viime vuonna olleet uuden sote-keskuksen alue ja Kevätniemen teollisuusalueet. -Tänä vuonna aloitetaan Rantakylän teollisuusalueen asemakaavan päivitystyö, Haltilahti toteaa.

Keskustan alueella aloitetaan kantatiellä 73 uuden Lieksanjoen sillan asemakaava, jolla mahdollistetaan nykyisen sillan korvaaminen uudella sillalla ja siten varmistetaan Lieksanjoen yli kulkevan liikenteen tulevaisuus. Asumiseen liittyvinä kaavoina merkittävämpiä ovat Termänranta, ja Kiramonranta, joilla edistetään Lieksan monipuolista asumista Lieksanjoen varrella. Yksityisten toimesta laadinnassa olevista ranta-asemakaavoista merkittävämmäksi voi nostaa Metsähallituksen Ruunaan alueen matkailua tukevan kaavan.

Lieksan kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 15.3. Kaavoituskatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja asetetaan kuulutuksella yleisesti nähtäville, josta tiedotetaan erikseen.

 

Lieksan kaupungin kaavoituskatsaus 2022

 

Lisätietoja:

Jukka Haltilahti, maankäyttöpäällikkö

p. 040 1044 840