Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan sote-keskuksen asemakaavan muutos etenee

Lieksan sote-keskuksen asemakaavan muutos etenee

Lieksassa uuden sote-keskuksen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus etenee hyväksyntäkäsittelyyn ja on ensin Lieksan kaupunginhallituksessa tiistaina 30.11.2021. Kaavaehdotus asiakirjoineen oli nähtävillä 23.09.–25.10.2021 ja lausuntonsa siihen jättivät Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo, PKS Sähkönsiirto (Enerke Oy), Lieksan vanhusneuvosto ja Väylävirasto. Lisäksi jätettiin yksi osallisen mielipide.

Kokonaisuutena saatu palaute ei esittänyt sellaisia hankkeen vastaisia asioita, jotka oleellisesti vaikuttaisivat kaavamuutoksen sisältöön. Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon lausunnon perusteella asemakaavan muutokseen osoitettiin kuitenkin yleinen määräys, jonka mukaan alueelle rakentamisessa tulee huomioida alueen kaupunkikuvallinen ympäristö.

Linja-autopysäkeille suunniteltu paikka ns. Kulman tontin alapuoliselle alueelle osoittautui katu- ja kunnallisteknisessä suunnittelussa liian haasteelliseksi toteutettavaksi, ja pysäkkien paikat osoitetaan Mönninkadun varteen sote-keskuksen kohdalle. Kulman tontin alue säilyy pysäköintialueena.

Kaavaehdotuksen jälkeen tehdyt muutokset koskevat vain sote-tonttia (YS) ja sen viereistä pysäköintialuetta Mönninkadulla (LPA). Kaavan kokonaisvaikutukset katuverkostoon vähenevät Mönninkadun varren pysäköinnin poistuessa. Muut muutokset kaavaan ovat vähäisiä ja kokonaisuutena koskevat vain kaupungin omistamia alueita, joten kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.

Mikäli Lieksan kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotukseen tehdyt muutokset, etenee sote-keskuksen asemakaava Lieksan kaupunginvaltuuston käsittelyyn 20.12.2021.

 

Lisätietoja:

Jukka Haltilahti, maankäyttöpäällikkö, p. 040 1044 840