Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki kehittää kaupunkia yhdessä lieksalaisten kanssa

Lieksan kaupunki kehittää kaupunkia yhdessä lieksalaisten kanssa

Strategian päivittämiseen tukea kuntalaiskyselyistä ja keskustelutilaisuuksista

Lieksan kaupunginvaltuusto on aloittanut viime vuoden puolella kaupungin strategian päivittämisen ja osana päivitystä kaupunki haluaa tietää kaupunkilaisten näkemyksiä siitä, mihin suuntaan kaupunkia tulevaisuudessa tulisi kehittää. Yhtenä osana tiedonkeruuta on 10.1.2022 avautuva sähköinen kysely, johon voivat vastata niin vakituisesti kuin osa-aikaisesti kaupungissa asuvat henkilöt. Lisäksi kaupunkikonsernin henkilöstöä pyydetään vastaamaa kyselyyn työntekijöiden näkökulmasta.

-Kyselyyn halutaan mukaan paikallisten lisäksi myös kaupungissa paljon aikaansa viettävien, kuten mökkiläisten, näkemyksiä. He käyttävät kaupungin palveluja täällä ollessaan, ja heillä myös todennäköisesti on omia toiveita Lieksan kehittämiselle. Kyselyn avulla on mahdollista nähdä, ovatko toiveet vakituisten ja osa-aikaisten asukkaiden kohdalla samoja vai löytyykö välillä eroja, taustoittaa kyselyä kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Kyselyn toteuttaa Innoduel ja kysely järjestetään poikkeuksellisesti vain sähköisessä muodossa, johon voi vastata tietokoneella tai mobiililaitteilla. Kyselyssä vastaajat paitsi antavat omia vastauksiaan, vertailevat myös kyselyyn jo annettuja vastauksia keskenään. Vertailun avulla saadaan esille vastausten välisistä merkityseroja, ja tätä annettuihin vastauksiin perustuvaa vertailua ei voi tehdä paperisilla kyselylomakkeilla. Mikäli ihmisillä ei ole vastaamiseen sopivaa laitetta, on kyselyyn mahdollista osallistua kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä tai kirjastolla. Asiakaspalvelusta ja kirjastolta saa myös tarvittaessa apua tietokoneen käyttöön.

Lieksalaisia kutsutaan osallistumaan myös 17.1. alkavaan seutukaupunkiverkoston vetovoimatutkimukseen, josta tiedotetaan erikseen ensi viikolla.

Strategiatyön eteneminen

Asukaskyselyiden jälkeen strategiatyötä tehdään koko kaupunkikonsernissa ja määritellään kaupungin tulevaisuuden tavoitteet. Tavoitteet laaditaan nykytilan kartoituksen ja tulevaisuuden näkymien pohjalta. Työn tueksi kevään aikana on tavoitteena järjestää kuntalaisfoorumi sekä kaksi teemaseminaaria, jotka kohdistetaan erityisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin alueiden kohderyhmille. Keväällä pidetään myös toinen valtuustoseminaari aiheesta, ja tavoitteena on, että päivitetty strategia on hyväksyttävänä kaupunginvaltuustolla touko-kesäkuussa 2022.

Strategiatyössä käytetään hyväksi myös vuodenvaihteessa järjestetyn osallisuuskyselyn tuloksia. Osallisuuskysely järjestettiin tässä muodossa Lieksassa ensimmäistä kertaa ja kyselyyn vastasi noin 220 henkilöä.

Useampien kyselyiden ja keskustelufoorumeiden ansiosta kuntalaisaineisto strategiatyössä on nyt selvästi laajempi kuin edellisen kerran strategiaa päivitettäessä vuonna 2016.

Kyselyiden linkit julkaistaan kaupungin internetsivuilla: www.lieksa.fi/osallistu-ja-vaikuta

Asukaskyselyn linkki sekä lisätietoa strategiatyöstä osoitteessa: www.lieksa.fi/kuntastrategia

 

Lisätietoja:

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

p. 040 1044 009 / susanna.saastamoinen@lieksa.fi