Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunginvaltuuston hyväksymästä Mähkönsillan asemakaavasta kaksi valitusta

Lieksan kaupunginvaltuuston hyväksymästä Mähkönsillan asemakaavasta kaksi valitusta

Museoviraston ja Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry:n valitusten käsittely voi viivästyttää uuden sillan rakentamista vuosia

Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi viime joulukuussa Mähkönsillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Museovirasto ja Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry ovat valittaneet tästä ns. kaarisilta-kaavasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, eikä kaupunginvaltuuston jo aiempaa päätöstä uuden sillan rakentamisesta päästä toteuttamaan.

-Valitukset ovat erittäin harmillisia niin Lieksan kuntalaisten kuin elinkeinoelämänkin kehittämisen kannalta, tiivistää tunnelmia Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. -Silta on ollut suljettuna muulta kuin kevyeltä liikenteeltä kohta kahdeksan vuoden ajan, ja näyttää siltä, että menee vielä aikaa, ennen kuin asian käsittely saadaan päätökseen.

Lieksan kaupungille ei ole tullut vielä valitusten sisältöjä hallinto-oikeudesta. -Saamme aikanaan lausuntopyynnön hallinto-oikeudelta, jolloin pääsemme tarkastelemaan valituksia kunnolla, kaupunginjohtaja Määttänen kertoo. -Mähkönsillan asemakaavan ehdotusvaiheessa tulleet lausunnot antavat toki odottaa, että valitusten aiheet liittyvät kaarisillan arvoon, suojeluun ja sen säilyttämiseen kevyen liikenteen siltana. Kaupungin maankäyttö on tarkastellut asiaa laajasti eri näkökulmista kaavatyötä laatiessa ja lopputulemana todettiin, että kaarisillan suojelun katsotaan olevan kaupungille epätarkoituksenmukaista, erityisesti alueen maankäytön sekä maisema- ja ympäristövaikutukset huomioiden. -Kaavatyössä todettiin myös, että esitetty vaihtoehto nykyisen sillan purkamisesta ja uuden rakentamisesta samaan paikkaan on kaupungin kannalta edullisin ja ekologisin, Määttänen taustoittaa.

Hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat olleet yleensä vuodesta puoleentoista vuoteen. -Odotamme hallinto-oikeuden ratkaisua mielenkiinnolla myös siitä näkökannasta, että voiko ulkopuolinen taho kaupunginvaltuuston päätöksestä poiketen velvoittaa suojelemaan kaavaratkaisulla kaupungin omaisuutta asemakaavatyössä esitettyjen asiaperusteiden vastaisesti, Lieksan kaupunginjohtaja Määttänen miettii.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

Tiesulkupuomit ja liikennemerkit lumihangessa. Kyltissä teksti