Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunginhallitus käsittelee kaupungin lausuntoa Lieksan kaarisillan rakennussuojeluesitykseen

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta on tullut Lieksan kaupungille ilmoitus rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaisen asian vireilletulosta koskien Lieksanjoen kaarisiltaa. Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry on esittänyt Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle, että Lieksan kaupungissa sijaitseva vanha kaarisilta eli Mähkönsilta määrättäisiin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltavaksi. Sillan suojelemista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

ELY-keskus on pyytänyt Lieksan kaupungilta lausuntoa suojeluesityksestä. Samalla ELY-keskus on ilmoittanut harkitsevansa suojeluesityksen käsittelyn ajaksi vaarantamiskiellon asettamista ja ELY-keskus pyytää Lieksan kaupungilta kannanottoa mahdollisesti vaarantamiskiellosta. Myöhemmässä vaiheessa kaupungille varataan mahdollisuus antaa vastine asiassa saaduista muista lausunnoista. Lieksan kaupungin lisäksi ELY-keskus on pyytänyt lausunnon Museovirastolta, Pohjois-Karjalan alueelliselta vastuumuseolta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta sekä tieliikenteen alan valtakunnalliselta vastuumuseo Mobilialta.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen on harmissaan uudesta viivytyksestä sillan purkamisessa. -Kaupunki on ehdottomasti sitä mieltä, että suojeluesitys tulee hylätä tai jättää kokonaan tutkimatta. Suojeluesityksessä tarkoitettu suojeluasia on jo ratkaistu lainvoimaisella asemakaavalla, jolla suojelua ei ole pidetty tarpeellisena. Suojeluasia on lisäksi aiemmin arvioitu lainvoimaisella ympäristöministeriön päätöksellä, jossa sovellettavana on ollut rakennusperinnön suojelemisesta annettu laki, jota nyt uudestaan esitetään suojelun perusteeksi. Näyttää siltä, että rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia pyritään suojeluesityksessä käyttämään ikään kuin suojelukysymyksen ylimääräisenä muutoksenhakuprosessina tilanteessa, jossa suojelukysymys on jo lainvoimainen.

Kaarisillan eli Mähkönsillan osalta prosessi on alkanut jo vuonna 2017, jolloin kaupunginvaltuusto teki päätöksen, että Lieksanjoen ylittävän kaarisillan paikalle rakennetaan uusi silta, ja vanha silta siten puretaan. Päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, joka kaatui Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Tämän jälkeen Museovirasto teki Pohjois-Karjalan Ely-keskukselle esityksen suojella kaarisilta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. ELY-keskus hylkäsi suojeluesityksen. Päätöksessään ELY-keskus totesi, että kaarisillan suojelukysymys kuuluu ensisijaisesti tutkittavaksi asemakaavalla ja ELY-keskus siirsi siten asian käsittelyn Lieksan kaupungille. Museovirasto teki vuorostaan 14.6.2018 valituksen ympäristöministeriölle edellä mainitusta ELY-keskuksen päätöksestä. Ympäristöministeriö hylkäsi Museoviraston valituksen ja pysytti ELY-keskuksen päätöksen voimassa.

Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2021 Mähkönsillan asemakaavan. Kaava mahdollisti kaarisillan purkamisen ja uuden rakentamisen entiselle sijainnille. Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry ja Museovirasto valittivat kaavasta, mutta 9.6.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa, joten hallinto-oikeuden päätös ja asemakaava ovat saaneet lainvoiman.

Kaupunginjohtaja Määttänen on turhautunut lukuisiin valituksiin sillan osalta. -Siltaan liittyvät käsittelyt eri vaiheineen ovat kestäneet jo kohtuuttoman kauan vuodesta 2017. Kaupunginhallitus pyytää Ely-keskusta kiirehtimään kaarisillan suojeluesityksen käsittelyä, sillä haitta tilanteesta niin kuntalaisille kuin kaupungille on kohtuutonta.

Määttäsen mukaan kaupunki ei ole löytänyt mitään perusteita myöskään sille, että silta asetettaisiin vaarantamiskieltoon suojeluesityksen käsittelyn ajaksi.

Asia on Lieksan kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 17.4.

 

Lisätietoja

Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001, jarkko.maattanen@lieksa.fi