Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunginhallitukselle esitys uuden terveyskeskuksen toteuttamisesta

Lieksan kaupunginhallitukselle esitys uuden terveyskeskuksen toteuttamisesta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistökokonaisuuden tilaratkaisu Lieksassa on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 21.9.2020. Tilaratkaisua on valmisteltu kaupunginhallituksen kokouksen 24.8.2020 tekemien linjausten mukaisesti.

-Koska uuden terveyskeskuksen tilanne näyttää jatkon osalta selkeältä ja vaikuttamistoimielimet ovat antaneet myönteisen kannan uudelle rakennukselle, esitän kaupunginhallitukselle, että lähdemme etenemään uuden terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan rakentamisessa, taustoittaa esityksen pohjaa kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. -Uudisrakentaminen sai laajaa kannatusta myös kuulemistilaisuuksissa, joissa nostettiin esiin lisäksi röntgenpalveluiden säilyttämisen tärkeys, terveyskeskussairaalan riittävän asiakaspaikkamäärän säilyttäminen ja terveyskeskuksen keskeinen sekä helposti saavutettava sijainti. Rakentaminen on tarkoitus tehdä investorivaihtoehdolla, ja Lieksan kaupunki välivuokraa terveyskeskuksen Siun sotelle.

Nykyisen terveyskeskuksen peruskorjaaminen on kustannuksiltaan kallis, koska rakennuksen peruskorjausaste on korkea. On lisäksi mahdollista, että korjaamisella ei välttämättä pystytä takaamaan tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Uuden terveyskeskuksen rakentamista puoltaa myös mahdollisuus huomioida tilojen suunnittelussa nykyiset ja tulevaisuuden asiakastarpeet sekä palveluprosessit. Jatkossa puhutaankin todennäköisesti sote-keskuksesta terveyskeskuksen sijaan, toteaa Lieksan kaupunginjohtaja.

Vanhusten palveluasumisen osalta esitetyssä kokonaisjärjestelyssä Lieksan kaupunki vuokraa hoitokoti Eerikin Attendo Oy:ltä ja vuokraa edelleen tilat Siun sotelle. Lisäksi kaupunki vuokraa  palveluasunnot Partalanmäeltä ja terveyskeskussairaalasta suoraan sinne muuttaville asukkaille. Nykyisen terveyskeskuksen tontille rakennetaan investorimallilla uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonne siirtyvät loput Partalanmäen palvelutalon asukkaat. Samaan rakennukseen sijoitetaan keskuskeittiö sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön. Osana esitettyyn vanhusten palveluasumisen järjestelyyn sekä kaupunginvaltuuston hyväksymään toimitilojen toimenpideohjelman toteuttamiseen kuuluu Partalanmäen palvelukodin myyminen.

Rakentamisen investorivaihtoehto turvaa Lieksan kaupungin aseman valmistelussa olevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa paremmin kuin rakentaminen omaan taseeseen. Parhaillaan lausuntokierroksella olevan lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat jäävät kuntien omistukseen ja Sote-maakunta vuokraa tilat kunnilta siirtymäajaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä uudistetaan myös valtionosuusrahoitusta ja sen keräämistä, jonka myötä kuntien tulopohja vähenee olennaisesti. Tulopohjan aleneminen puolestaan heikentää kuntien investointikykyä ja lainojen maksukykyä merkittävästi.

Kaupunginjohtaja Määttänen toteaa, että kaupungin on tarkasteltava tulevaisuuden investointeja kriittisesti siten, että ne tehdään kunnan järjestämisvastuulla oleviin toimintoihin tai elinvoimaa ja kunnan verotuloja lisääviin investointeihin. -Tämänhetkisen tiedon perusteella ei ole tarkoituksenmukaista tehdä suuria kymmenien miljoonien eurojen investointeja lainarahoituksella kaupungin taseeseen palveluihin, joita Lieksan kaupunki ei tulevaisuudessa itse järjestä tai ole tuottamassa.

Toukolantien kehitysvammaisten palveluasumisen sekä päivä- ja työtoiminnan yksikön korvaaviin tiloihin liittyvät selvitykset ja arvioinnit ovat tällä hetkellä vielä kesken. -Tavoitteena on, että myös kehitysvammaisten palveluasumiseen sekä päivä- ja työtoimintaan liittyvä päätöksenteko tapahtuu vielä vuoden 2020 aikana, Määttänen aikatauluttaa jatkoa.

 


Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

jarkko.maattanen@lieksa.fi

p. 040 1044 001

 

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen

arto.sihvonen@lieksa.fi

p. 040 1044 101