Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungin taloudessa muutoksia molempiin suuntiin

Lieksan kaupungin taloudessa muutoksia molempiin suuntiin

Lieksan kaupungin vuoden 2022 toiseen osavuosiraporttiin esitetään talousarviomuutoksia, jotka kokonaisuudessaan heikentävät talousarvion tulosennustetta 3,6 miljoonalla eurolla, pitäen tuloksen kuitenkin 1,46 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Toimintakate talousarviomuutosten jälkeen on -79,6 miljoonaa euroa ja vuosikate 4,6 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,4 miljoonaa euroa.

Talouden epävarmuus vaikuttaa toimintaan niin, että talousarviomuutoksia esitetään lähes kaikkiin tulosyksiköihin. Suurinta yksittäistä määrärahalisäystä (4,3 miljoonaa euroa) esitetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäys on Lieksan kaupungin osuus alijäämästä, mikäli Siun soten tämän hetken tulosennuste (32 miljoonan euron alijäämä) toteutuu ja kustannukset palkkaharmonisoinnista jäävät omistajakuntien määrittelemään 20 miljoonan euron maksimiin. -Neuvottelut palkkojen harmonisoinnista ovat kesken, eikä lopullista kustannusvaikutusta pystytä vielä arvioimaan, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa tilannetta.

Kaupungin omien toimintojen yhteenlaskettu toimintakate heikkenee noin 270.000 euroa. Hyvinvointipalveluiden suuriin tulosyksiköihin (varhaiskasvatus, perusopetus ja yläkoulu-lukio) esitetään lisämäärärahoja. Kustannukset kasvavat myös toimitilojen sekä vesihuollon osalta muun muassa sähkön ja lämmön hintojen nousun takia.

Elinvoiman palvelualueen määrärahojen muutokset parantavat toimintakatetta. Osa muutoksista johtuu siitä, että kaikkea alkuperäisessä talousarviossa suunniteltua ei pystytä toteuttamaan tänä vuonna. Toteutumattomaksi jää esimerkiksi rapistuneen Pielisentie 1:n rakennuksen purkaminen, koska rakennuksen purkupäätöstä ei ole saatu lainvoimaiseksi. Myös osa avustuksiin varatuista määrärahoista jää käyttämättä.

Positiivisesta taloudellisesta kehityksestä kertovat työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, rakennusvalvonnan maksutulojen kasvu ja toteutuneet maakaupat. Myös yhteisöverotulot ovat kertyneet suotuisasti, ja verotuloarvioita voidaan nostaa.

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen iloitsee Lieksassa toimivien yritysten vahvasta menestyksestä ja on erittäin tyytyväinen sen mukanaan tuomista myönteisistä vaikutuksista kaupungin talouteen. -Yritysten hyvä menestyminen heijastevaikutuksineen auttaa Lieksan kaupunkia tilanteessa, jossa erityisesti Siun soten kustannusten voimakas nousu yhdessä palkkaharmonisaatiokustannusten kanssa heikentää merkittävästi kaupungin tulosta. Lisäksi Venäjän ja Ukrainan sodan takia voimakkaasti noussut energian hinta aiheuttaa haasteen kaupungin toiminnalle ja sen taloudelle, kaupunginjohtaja sanoo. -Kokonaisuudessaan Lieksan kaupunki on pystynyt toimimaan hyvin talousarviotavoitteiden mukaisesti erittäin haasteellisessa tilanteessa, kaupunginjohtaja Määttänen summaa kuluvaa vuotta.

Kaupungin lainojen maksu on edennyt suunnitelman mukaisesti, eivätkä talousarviomuutokset aiheuta tarvetta nostaa lainaa vuonna 2022. Lainakanta vuoden lopussa on 3,3 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 lopussa oli 4,7 miljoonaa.

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden osavuosiraporttia maanantaina 24.10.2022.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

Kolme erikokoista kolikkopinoa. Jokaisen kolikkopinon päällä kasvin verso.