Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksalle rahoitusta paikalliseen rakennemuutostilanteeseen

Lieksalle rahoitusta paikalliseen rakennemuutostilanteeseen

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 150 000 euroa koordinaatiorahoitusta paikalliseen rakennemuutostilanteeseen elinvoiman vahvistamiseksi Lieksan alueella.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8.12.2023 päätöksellään 150 000 euroa koordinaatiorahoitusta paikalliseen rakennemuutostilanteeseen elinvoiman vahvistamiseksi Lieksan alueella. Rahoitus myönnettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemuksesta ja se osoitetaan alueelle Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta. Koordinaatiorahoitusta myönnettiin koko Suomessa yhteensä 825 000 euroa kuudelle eri kunnalle.

Lieksan vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen kertoo, että myönnetyn rahoituksen käyttö tullaan miettimään tarkkaan siten, että se vahvistaa kestävällä tavalla Lieksan elinvoimaa. ”On hienoa, että työ- ja elinkeinoministeriö ymmärtää Lieksan haasteellisen tilanteen työpaikkojen määrän vähenemisen kautta. Kiitämme myös ELY-keskusta hakemuksen tehokkaasta ja laadukkaasta valmisteluyhteistyöstä”, Sihvonen sanoo.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto yhdessä Lieksan kaupungin kanssa päättivät syyskuussa käynnistää paikallisen äkillisen rakennusmuutoksen (PÄRM) hakemusprosessin. Hakemus toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön lokakuun lopulla. Koordinaatioryhmä kokoontuu heti vuoden 2024 alussa toiminnan käynnistämiseksi.

Lieksan elinkeinoelämä on kohdannut vuoden 2023 aikana vastoinkäymisiä. Yritykset ovat joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitään huomattavasti aikaisempaa enemmän. Lokakuun lopulla Lieksan työttömyys oli maakunnan korkein. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin 16,3 % työvoimasta. Vastaavasti avoinna olevien työpaikkojen määrä on vähentynyt vuoden takaiseen nähden. Suurimmat vähennykset työpaikoissa ovat tapahtuneet teollisuustoimialalla.

Paikallisen äkillisen rakennemuutostilanteen taustalla ovat mm. korkotaso, hintojen nousu ja kuluttajakäyttäytyminen, jotka ovat vaikeuttaneet etenkin rakentamisen ja metsäteollisuuden toimialaa. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota ja sen seurannaisvaikutukset useisiin toimialoihin, kuten matkailuun, teollisuuteen sekä logistiikkaan lisäävät haasteita alueilla.

”Paikallisen äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiorahoituksen hakeminen yhteistyössä Lieksan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa sujui erinomaisen sujuvasti. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen tärkeintä on käyttää rahoitus mahdollisimman vaikuttavasti Lieksan uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi”, toteaa koordinaatioryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Paikallisen äkillisen rakennemuutoksen (PÄRM) tilanteella tarkoitetaan äkillistä ja ennakoimatonta tilannetta, joka aiheuttaa paikallisen kriisin elinkeinoelämän, työllisyyden ja työmarkkinoiden kannalta. PÄRMin tavoitteena on vahvistaa alueellista koordinaatiota rakennemuutostilanteissa, tukea rakennemuutostilanteessa alueen elinkeinotoiminnan uudistumista kestävällä tavalla sekä tukea alueen työvoiman osaamisen vahvistamista ja uudelleen työllistymistä.

 

 

Yhteyshenkilöt

Ari Niiranen
ylijohtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295 026 060
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Arto Sihvonen
Lieksan vt. kaupunginjohtaja
p. 040 1044 001
etunimi.sukunimi@lieksa.fi

 

"Logot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Lieksa"