Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksalaiset yritykset kolmanneksi tyytyväisimpiä kunnan elinkeinopolitiikkaan Pohjois-Karjalassa

Lieksalaiset yritykset kolmanneksi tyytyväisimpiä kunnan elinkeinopolitiikkaan Pohjois-Karjalassa

Suomen Yrittäjät julkaisivat Yrittäjien kuntabarometrin viime viikolla, ja kunta- sekä aluetulokset julkistettiin perjantaina. Parhaimman arvosanan elinkeinopolitiikasta pohjoiskarjalaisista kunnista saivat Kontiolahti (3,74), Ilomantsi (3,50) ja Lieksa (3,48). Lieksa sai parhaimman tuloksen osiosta ”Koulutus ja osaaminen”.

Tutkimuksessa selvitettiin elinkeinopolitiikan eri osa-alueiden toteutumista Pohjois-Karjalan eri kunnissa. -Olemme erittäin tyytyväisiä yrittäjien arvioihin eli kuntamme saama keskiarvo kaikista kuudesta osa-alueesta on korkeampi kuin koko Pohjois-Karjalassa ja maassa keskimäärin, iloitsee Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. Osa-alueet olivat yrityspalvelut, koulutus ja osaaminen, infrastruktuuri, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys sekä kunnan hankintapolitiikka.

Tärkeimmiksi tekijöiksi elinkeinopolitiikan osa-alueissa yrittäjät määrittelivät Lieksassa kaupungin päätöksenteon yrityslähtöisyyden ja elinkeinopolitiikan aseman kunnassa. -Viime vuosina tekemämme toimintatapa- ja organisaatiomuutokset ovat selkeästi olleet yrittäjien mielestä onnistuneita, ja tämä vahvistaa entisestään sitä, että ratkaisumme olivat oikeansuuntaisia kaupunginjohtaja Määttänen sanoo. -Toki tutkimuksessa tulee hyvin esille myös kehittämiskohteita, joihin meidän tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

Koulutus ja osaaminen -osiossa Lieksan yrittäjät arvoivat kunnan toiminnan parhaimmaksi Pohjois-Karjalassa. Kaupunginjohtaja arvioi, että kaupunkikonsernissa tehdyt panostukset esimerkiksi yrittäjyyskasvatukseen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen ovat vaikuttaneet positiiviseen kehitykseen tämän osalta. Lisäksi yrittäjille sekä heidän henkilökunnalleen on tarjottu mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen eri koulutusten ym. tavoin, mikä näkyy tuloksissa.

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydessä nousee erityisesti esille se, että kunnassa otetaan yritykset huomioon jo päätösten valmisteluvaiheessa ja kunnan päätöksenteko on yritysten kannalta avointa. -Näissä kehittymissuunta edelliseen tutkimukseen verrattuna on ollut positiivinen, mutta muun Pohjois-Karjalan ja koko maan tavoin kunnan päätöksenteon tehokkuuteen tulisi edelleen kiinnittää huomiota, Lieksan kaupunginjohtaja Määttänen kertoo.

Kunnan hankintapolitiikka saa sen sijaan yrittäjiltä kriittisempiä arvioita. Lieksa on saanut aiempaa heikompia arvosanoja siitä, että jakaako kunta hankinnat pk-yritysten näkökulmasta sopiviin osiin sekä siitä, että pienhankinnat on järjestetty pk-yritykset huomioivalla tavalla. Lieksan kaupunginjohtaja myöntää, että näissä asioissa kaupungin tulee edelleen tehdä toimenpiteitä asioita muuttaakseen, mutta on samalla tyytyväinen siitä, että tiedottaminen ja vuoropuheluiden pitäminen tulevista hankinnoista on kehittynyt positiivisesti edelliseen tutkimuksen verrattuna.

Yritysten vastauksissa näkyy selkeästi positiivinen kehittymissuunta yrityspalveluiden osalta. Yrittäjät ovat arvioineet, että kaikki osa-alueet eli yrityspalvelut tukevat yrityksen toiminnan kehittämistä, yritys on saanut riittävästi tietoa yrityspalveluista ja yritykseen on oltu riittävästi yhteydessä ovat nousseet merkittävästi. -Lieksan Kehitys Oy LieKen systemaattinen työ yrittäjien kanssa on selkeästi huomattu myös yrittäjien keskuudessa, mistä olemme erittäin iloisia, sanoo LieKen toimitusjohtaja Heikki Rusanen. -Tutkimus on tehty osittain koronatilanteen aikana, ja tulos osoittaa, että olemme osaltamme onnistuneet tavoittamaan yrittäjiä tässä poikkeustilanteessakin.

Kyselyn infraosiossa korostuu niin kaavoituksen kuin sujuvan lupakäsittelyn kehittyminen huomattavasti parempaan suuntaan. -Olemme kiinnittäneet huomiota kaavoituksessa ja lupakäsittelyissä yrityslähtöiseen toimintatapaan, ja tulokset osoittavat, että olemme tehneet yrittäjien kannalta hyviä linjauksia toiminnassamme, kaupunginjohtaja Määttänen linjaa.

Yrittäjien kuntabarometri -kysely tehtiin yrittäjille 16.2.-13.5.2020. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2018. Lieksalaisia yrityksiä vastasi kyselyyn 28.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunginjohtaja p. 040 1044 001

Heikki Rusanen, toimitusjohtaja Lieksan Kehitys Oy Lieke p. 040 480 4287