Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksaan rakennemuutoksen 75 miljoonan kasvupaketti Amcorin tehtaan sulkeuduttua

Lieksaan rakennemuutoksen 75 miljoonan kasvupaketti Amcorin tehtaan sulkeuduttua

Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat valmistelleet mittavan 75 miljoonan euron rakennemuutoksen kasvupaketin, jotta Amcorin tehtaan sulkemisen negatiiviset vaikutukset minimoidaan. Kärkitoimenpiteinä ovat eri ministeriöiden alueellistamispäätökset ja yritysten investointien vauhdittaminen.

 

Amcor Flexibles Finland Oy on päättänyt sulkea Lieksan tehtaan vuoden 2020 toisella kvartaalilla. Tuotantolaitoksen sul­ke­mi­nen vaikuttaa suoraan noin seitsemänkymmenen teollisen työ­pai­kan katoamiseen Lieksasta, ja kerrannaisvaikutuksineen is­ku Lieksan elinkeinoelämälle on erittäin suuri.

- Kasvupaketissa esitämme valtioneuvostolle, ministeriölle, valtakunnallisille virastoille ja rahoittajille erilaisia toimenpiteitä, joilla pystytään suoraan vaikuttamaan työpaikkojen lisääntymiseen ja yritysten toimintaedellytysten parantumiseen alueella, taustoittaa sisältöä Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

 

Kärkitoimenpiteiksi kasvupaketissa esitetään eri ministeriöiden alueellistamispäätöksiä nopeina työllistämistoimina, lisärahoitusta yritysten investointeihin ja kehittämiseen, panostamista matkailun ja biotalouden infrastruktuuriin sekä työvoiman uudelleen koulutusta.

- Lieksan kannalta kriittistä on Amcorilta työttömäksi jäävän henkilökunnan työllistäminen, minkä vuoksi kärkitoimenpiteiden painotus suunnataan eri ministeriöiden alueellistamispäätöksiin.

- Lieksan Kelan, TE-palvelun ja Metsähallituksen toimipisteisiin pystytään osoittamaan lisää työpaikkoja valtionhallinnon toimesta ilman rakentamiseen liittyviä investointeja, mikä toivottavasti madaltaa esitysten toteuttamiskynnystä.

Kärkitoimenpiteeksi on nostettu myös lisärahoitus yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, samoin kuin investointien vauhdittamiseen alueella mm. invest-in -hankkeen avulla.

Lieksan kaupunginjohtaja sanoo, että ilahduttavasti yritykset ovat suunnittelemassa Lieksaan merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita erityisesti biotalouteen, elintarvikealalle, matkailuun ja teollisuuteen. Yrityshankkeiden osuus paketista on lähes 54 M€.
- Uusien investointien ja yritysten kehittymisen myötä alueelle syntyy myös pidemmällä aikavälillä uusia työpaikkoja, joihin esitys tähtää.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Lieksan kaupungin yhteisiksi kasvupaketin toimenpiteiksi esitetään lisäksi panostuksia matkailun ja biotalouden infraan sekä työvoiman uudelleen koulutukseen.

- Kasvupakettiin on koottu hyvässä yhteistyössä erittäin konkreettisia ja kokoluokaltaan realistisia toimenpide-ehdotuksia, joita on hyvä lähteä yhdessä ajamaan eteenpäin, Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen summaa.

- Kasvupaketin sisältöä käsitellään ensi viikon maanantaina sekä maakuntahallituksen että Lieksan kaupunginhallituksen kokouksessa, minkä jälkeen sovimme seuraavat askelmerkit asioiden edistämiseen.

Esitetyn kasvupaketin koko on noin 75 M€ kolmelle vuodelle. Kasvupaketti pitää sisällään yrityshankkeita, investointeja sekä myös kaupunkikonsernin omat panostukset elinvoiman kehittämiseen.

 

Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton laatima Lieksan rakennemuutoksen kasvupaketti.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 04010 44001