Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ luonnos nähtäville

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ luonnos nähtäville

Lieksan keskustan ja Ruunaan alueen yhdistävä strateginen yleiskaava 2040+ on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Lieksan kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 14.12.2020.

Kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti kertoo, että Lieksan keskustaajaman osayleiskaavaa ja Lieksa-Ruunaa strategista yleiskaavaa viedään eteenpäin osin rinnakkain, sillä laadittavalla strategisella yleiskaavalla muun muassa sovitetaan Ruunaan alueen kehittymistä ja rakentamista yhteen Lieksan keskustan suuntaan ja sen palveluihin. Lieksa-Ruunaa strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkusyksystä ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville samaan aikaan keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen kanssa.

-Strategisen yleiskaavan alue kattaa Lieksan asemakaavoitettujen alueiden ulkopuoliset suunnittelutarvealueet, yhteysvälin Lieksasta Ruunaaseen sekä itse Ruunaan alueen, maankäyttöpäällikkö toteaa. Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata maankäytön suuria linjoja ja kehittämissuuntia ja osoittaa kaupungin tavoitteet maankäytölle sekä tukea kaupungin strategisia päämääriä.

-Ruunaan alueelle on nähtävissä kysyntää yritystoiminnan laajentamiselle ja uuden yritystoiminnan synnyttämiselle, ja Lieksa-Ruunaa strategisella yleiskaavalla tuetaan siis Ruunaankin alueen kehittymistä entistä monipuolisemmaksi matkailukeskukseksi, kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen sanoo. -Lieksan kaupungin näkökulmasta on hienoa, että Metsähallitus on kaavoittamassa Ruunaan alueelle rantakaavaa, joka mahdollistaa ydinalueidenkin matkailupalveluiden kehittämisen edelleen.

Lieksa-Ruunaan alueen oikeusvaikutteista strategista osayleiskaavaa on tehty yhteistyössä Sweco Infra Trail Oy:n kanssa.

 

Lisätietoja:

Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti

p. 040 1044 840