Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksa mukana Maisema-Karjalan työllisyyden kuntakokeilussa

Lieksa mukana Maisema-Karjalan työllisyyden kuntakokeilussa

Seitsemän kunnan yhteinen kuntakokeilu alkaa 1.3.2021

 

Lieksan kaupunki muodostaa yhdessä Kiteen, Ilomantsin, Juuan, Tohmajärven, Heinäveden ja Rääkkylän kanssa yhteisen Maisema-Karjalan työllisyyden kuntakokeilualueen. Kuntakokeilu alkaa 1.3.2021 kestäen 30.6.2023 saakka.

Työllisyyden kuntakokeiluissa siirretään kokeilukuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valtiollisten Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) henkilöstöä ja päätösvaltaa. Kuntakokeilulaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana, ja yhtenä vaihtoehtona on, että työllisyyden hoitoa ohjataan kokeilun viitoittamalla tavalla pysyvästi kuntien hoidettavaksi.

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. TE-toimistoiden asiakkaaksi jäävät ansiopäivärahaa saavat työttömät ja kaikki muut työnhakija-asiakkaat.

Maisema-Karjalan kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeammin työllistyvien osalta työttömyysasteen merkittävä alentaminen. Tämän myötä kuntien työllisyysaste paranee. -Lieksassa yksi tärkeä työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmä ovat erityisesti nuoret, joiden osuus työttömistä on yllättävän suuri, Lieksan kaupungin työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen

 

673 asiakasta Lieksassa työllisyyden kuntakokeilun vastuulle

 

Maisema-Karjalan kuntakokeilun asiakkaaksi elokuun alun luvuilla laskettuna siirtyy yhteensä 2293 TE-toimiston asiakasta. Luvussa ovat mukana myös erilaisissa palkkatuella työllistyneet ja muiden aktivointitoimien piirissä olevat henkilöt.

-Lieksassa työllisyyden kuntakokeiluun siirtyy 673 henkilöä, valottaa lähtötilannetta Lieksan kaupungin työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen. -Käytännössä katsoen melkein kaikki työttömäksi tilastoituvat asiakkaat siirtyvät siis TE-palveluiden asiakkuudesta työllisyyden kuntakokeiluun.

Kuntien työllisyystoimijoille kuntakokeilu mahdollistaa kaikkien haja-asutusalueen kuntien työmarkkinatukea saavien työttömien työnhakijoiden tavoittamisen TE-toimiston Ura-järjestelmän avulla. -Lieksassa asiakkaat asioivat edelleen virastotalolla eli siihen ei tule jatkossakaan muutoksia, kertoo työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen. -Osa TE-palveluiden henkilökunnasta tulee siirtymään kaupungin tiloihin eli jatkossa kaikkia kuntakokeiluun siirtyviä asiakkaita palvellaan samoissa tiloissa kaupungin työllisyyspalveluiden ja kaupungin hallinnoiman Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen kanssa.

Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen odottaa työllisyyden kuntakokeilusta uutta toimintamallia tulevaisuuteen. -Kuntakokeilu mahdollistaa entistä tiiviimmän, saumattomamman yhteistyön eri toimijoiden kesken, ja nyt kunnalle tulee selkeämpi rooli sekä vaikutusmahdollisuuksia työllisyyden edistämiseksi. -Lieksassa on työllisyyden hoitoon hyvät resurssit, kun kohdennetaan TE-palveluiden, kaupungin työllisyyspalveluiden, Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen, samoin kuin muiden työllisyystoimijoiden resurssit jatkossa enemmän yhteiseen tekemiseen.

Lieksassa työllisyyden kuntakokeilun vastuutahona toimii kaupungin elinvoimapalveluihin kuuluva kaupungin työllisyyspalvelut ja vastuuhenkilönä työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen. Tohmajärvi toimii koko kuntakokeilualueen vastuukuntana.

Toinen työllisyyden kuntakokeilu muodostuu Pohjois-Karjalassa Joensuun seudulle.

 

Faktatietoja Maisema-Karjalan kuntakokeilukunnista.

 

Lisätietoja:

Varpu Honkanen, työllisyyspalveluvastaava, 040 1044 312, varpu.honkanen@lieksa.fi