Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Kolilla Ylä-Kolintie 25 kiinteistön asemakaavoitus käyntiin

Kolilla Ylä-Kolintie 25 kiinteistön asemakaavoitus käyntiin

Kaavalla tutkitaan rakentamisen edellytykset matkailurakentamiseen ja pysäköintiin

Lieksan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 2.11.2020 Kolin kaupunginosan asemakaavan laajennuksen vireillepanoa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville laittoa. Lieksan kaupunki on hankkinut vuonna 2019 omistukseensa noin 2,3 hehtaarin rakennetun kiinteistön osoitteesta Ylä-Kolintie 25, osana Kolin alueelle kohdistuvaa kaupungin maapoliittista strategiaa. Alueelle on laadinnassa Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, ja asemakaavan laatimistarve on tullut esille yleiskaavaprosessissa.

Asemakaavalla tutkitaan paikan soveltuvuutta matkailurakentamiseen sekä pysäköintiin osana Ylä-Kolin pysäköintiratkaisujen kokonaisuutta. Maaliskuussa vireille tulleessa yleiskaavassa selvitetään alueen rakentamisen määrä ja muut rakentamiseen vaikuttavat tekijät, alueen maankäytön perusratkaisut sekä laaditaan tarvittavat selvitykset. Varsinaisen rakentamisen edellytykset niin matkailurakentamisen kuin pysäköinninkin osalta ratkaistaan nyt laadittavassa asemakaavassa.

-Kolin iso kuva 2050 -kehittämishankkeen koordinaatioryhmä on linjannut, että Kolille tarvittavan lisäpysäköinnin rakentaminen aloitettaisiin Ylä-Kolintien varresta, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa. -Lieksan kaupunki on tarjonnut mahdollisuutta hyödyntää kaupungin omistamaa aluetta osana kokonaispysäköintiratkaisujen suunnittelua, ja asemakaavoituksen aloittaminen tukee tämänkin tavoitteen toteuttamista.

Asemakaavalla toteutetaan osaltaan Kolin iso kuva 2050 kehittämistavoitteiden mukaisia, Kolin alueen aktiiviseen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä tuetaan laadinnassa olevia Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja Kolin vaikutusalueen strategisen kaavan tavoitteita. Laadittavaa asemakaavaa tulee ohjaamaan myös Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040.

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 7.9.2020. -Maakuntakaavassa on hyvin tunnistettu Kolin alueen kehittämistarpeet, ja Ukko-Kolin matkailupalveluiden alue sisältää hotellin ja luontokeskuksen alueen lisäksi niihin välittömästi kytkeytyvät muut matkailualueet ja liitännäisalueet, kuten pysäköintialueet ja hissialueet. -Alueen kehittämisen tarve on siis tunnistettu myös maakuntakaavatasolla, kaupunginjohtaja Määttänen summaa.

Yleisötilaisuus on tarkoitus pitää Ylä-Kolintie 25 asemakaavan osalta luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana, jos sen hetkinen koronatilanne yleisötilaisuudet sallii.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 040 1044 001