Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä seurataan Lieksassa

Kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä seurataan Lieksassa

Savo-Pielisen jätelautakunta

 

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa 15 kunnan alueella lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu seurata sitä, että kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä. 

Kiinteistöjen jätehuollon seurantaa tehdään vaiheittain ja alueittain. Nyt seurantaa tehdään Lieksan kaupungin alueella. Seurannassa kartoitetaan kiinteistöt, jotka ovat edelleen järjestetyn jätehuollon ulkopuolella. Suurin osa näistä kiinteistöistä on vapaa-ajan kiinteistöjä. Lisäksi tarkastellaan, onko yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen jätehuolto määräysten mukaista.

Kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä on säädetty jätelaissa ja kunnallisissa jätehuoltomääräyksistä. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon kiinteistön sijaintialueella. Jätelautakunnan toimialueen kiinteistöistä 98 % on jo liittymisvelvollisuudesta huolehtinut. Jätehuollosta ei voi vapautua edes kiinteistön vähäisen käyttöasteen tai vähäisen jätemäärän perusteella.

Kiinteistön jätehuollon voi järjestää omalla jäteastialla tai lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteisen jätekimpan kautta. Vaihtoehtona on myös Jätekukon järjestämän aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyminen. Vaikka mökki olisi saman kunnan alueella kuin vakituinen asunto, tulee mökille järjestää jätehuolto sen läheisyydessä. 

Liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon hoidetaan ottamalla yhteyttä Jätekukkoon. Jätekukko on kuntien omistama jäteyhtiö, joka tuottaa jätehuoltopalvelut asukkaille.
                           
Kirje muistuttaa asiasta

Jotta kaikki vakituiset ja vapaa-ajan asunnot saadaan järjestetyn jätehuollon piiriin määräysten mukaisesti, kiinteistöille lähetetään asiasta kirje. Kirjeitä lähetetään niille kiinteistöille, joilla on puutteita jätehuollon järjestämisessä.

Toisinaan jätelautakunnan tiedoissa on virheitä, joten kirje voi tulla, vaikka kiinteistön jätehuolto olisikin järjestetty asianmukaisesti. Tähän on todennäköisesti syynä se, että rekisterin tiedot ovat puutteelliset tai kiinteistöllä on rakennusrekisterin mukaan useampia rakennuksia. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä Savo-Pielisen jätelautakuntaan. Näin rekisterin tiedot saadaan päivitettyä.

 

Lisätietoja asiasta antaa Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelu 
puhelimitse 017 185 668 tai sähköpostitse jatelautakunta@kuopio.fi