Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginjohtaja Jarkko Määttäsen tervehdyspuhe Pielisen Messuilla 2019

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttäsen tervehdyspuhe Pielisen Messuilla 2019

Hyvät Pielisen messuille osallistujat,

 

Pielisen messut järjestetään nyt kymmenettä kertaa. Ensimmäiset Pielisen messut avasi silloinen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntajohtaja Pentti Hyttinen. Voidaan todeta, että kymmenen vuoden ympyrä on sulkeutunut, kun tänä vuonna tilaisuuden avasi Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen. Yhtäläisyyksiä kymmenen vuoden takaiseen on, mutta kehitystäkin on monella sektorilla tapahtunut. Jäähalli on uusiutunut, Pielisen Messujen avaaja on entistä merkittävämmässä tehtävässä ja Pielisen Messujen sisältökin on ottanut harppauksen eteenpäin teemallaan Yli rajojen. Teema sopii erinomaisesti nykymaailmaan ja siihen tilanteeseen, joka alueellamme ja messuilla on. Tapahtumassa ylitetään monia sekä alueellisia että henkisiä rajoja, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Aiempina vuosina messuilla on Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon yhteistyön tuloksena esitelty Pielisen Karjalan ja lähinnä Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon osaamista ja tehty alueen kuntia, yrityksiä ja palveluita tunnetuksi. Tänä vuonna olemme saaneet messuille mukaan entistä vahvemmin Juuan kunnan ja sen alueen toimijat. Tämä on hyvää jatkoa kaupunkimme ja Juuan väliselle erinomaiselle yhteistyölle, jota olemme viime vuosina tehneet.

Todella myönteisenä läpimurtona voidaan pitää kuhmolaisten läsnäoloa messuilla. On kerrassaan hienoa, että kuhmolaiset ovat ylittäneet maakuntarajan ja lähteneet yhteistyöhön Pielisen messuilla.  Kuntien rajojen ja maakuntarajan lisäksi messuilla ylitetään valtakunnan rajakin, kun Venäjän Mujejärvi on edustettuna tilaisuudessa. Tässä yhteydessä toivotankin Venäjän Mujejärven piirin edustajat tervetulleeksi messuille ja kaupunkiimme.

Rajoja messuilla ylitetään myös muutoin kuin maantieteellisesti. Pielisen messuissa merkittävää on, että se toteutetaan Pielisen Karjalan seutukunnan yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kanssa yhteistyönä riippumatta siitä, millä messupaikkakunnalla ne järjestetään. Näin ylitetään julkisen sektorin ja yritysten välinen raja ja toteutetaan tapahtumaa hyvässä yhteistyössä. Toki on muistettava ja tiedostettava se, että merkittävin vetovastuu ja kiitos tapahtumasta kuuluu paikalliselle yrittäjäjärjestölle. Tässä yhteydessä haluankin jo kiittää messujen järjestäjätahoja ja puuhaihmisiä, joiden aktiivisuus ja uuttera työ ovat mahdollistaneet tapahtuman toteutumisen.

Kaupunkimme on mennyt monessa asiassa eteenpäin muutaman viime vuoden aikana. Palveluissa olemme saaneet juuri uuden hyvinvointikeskuksen Liehun, jota olemme pitkään odottaneet. Koulutuksen toteuttamisessa olemme aloittamassa uuden koulukampuksen rakentamista, mikä varmistaa terveet ja turvalliset oppimisympäristöt yläkoululaisillemme ja lukiolaisille sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Näiden isojen asioiden lisäksi monta muuta kehittämishanketta on viety eteenpäin, joista uusin ja merkittävin on vajaan puolentoista miljoonan euron työllisyyshankkeen alkaminen yhteistyössä Juuan kunnan kanssa.

Lieksa on omien palveluinvestointiensa lisäksi ollut menestyksekäs, koska olemme saaneet erittäin merkittäviä yritysinvestointeja ja uusia yrityksiä kaupunkiimme. Osa täällä meillä olevista yrityksistä on kasvavamassa voimakkaasti ja tarvitsee sen takia uusia työntekijöitä. Myös matkailun kehittämistavoitteet etenevät vähitellen Kolin ja Ruunaan alueella. Toki valitettavia takaiskujakin on kuten Reinojen tuotannon päättyminen Lieksassa osoitti. Silti onnistumisia on ollut selvästi enemmän kuin epäonnistumisia.

Toimintojen kehittyessä näyttää siltä, että yksi keskeisimmistä asioista menestyksellemme tulevaisuudessa on osaavien työntekijöiden saaminen korvaamaan eläkkeelle jäävät työntekijät ja täyttämään uudet muodostuvat työpaikat. Osaavien työntekijöiden saamiseksi meidän on luonnollisesti parannettava lieksalaisten mahdollisuuksia työllistyä, mihin uusi työllisyyshankkeemme vahvasti tähtää. Tilastojen perusteella näyttää siltä, että tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme työntekijöitä kaupunkimme ulkopuolelta. Potentiaalinen kohderyhmä ovat Pohjois-Karjalasta muualle muuttaneet mahdolliset paluumuuttajat. Ehkä meidän on myös ylitettävä valtakunnan raja ja selvitettävä työperäisen maahanmuuton mahdollisuudet työntekijöiden saamiseksi Lieksaan.

Että pystymme hyödyntämään mahdollisuutemme ja voimme säilyttää ja kehittää alueemme teollisuutta, meidän on huolehdittava tärkeimpien tuotannontekijöiden saatavuudesta ja laadusta. Puuraaka-aineen saatavuuden varmistaminen on välttämätöntä, että metsäalaan liittyvät toiminnat voivat kehittyä. Rajavartiolaitoksen resurssit on turvattava sekä sisäisen turvallisuuden näkökulmasta että Inarin kautta saapuvan puuraaka-aineliikenteen turvaamiseksi. Raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi huomiota on kiinnitettävä alemman tieverkon kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Olemassa oleva tieverkkomme on rapistumassa ja puuhuoltomme sitä kautta vaarantumassa. Alemman tieverkon lisäksi meidän on huolehdittava valtateidemme ja rautatien kunnosta, että myös tuotteet pääsevät tehokkaasti markkinoille. Saavutettavuus on teollisuutemme ja matkailumme kehittämisen ja säilymisen kannalta elinehto. Tässä asiassa näen meidän kaikkien kuntien, yritysjärjestöjen ja yritysten rajat ylittävällä yhteistyöllä edunvalvonnassa olevan suurta merkitystä.

                      

 Hyvä yleisö,                     

olemme päässeet monessa asiassa hyvin eteenpäin Lieksassa. Siihen olemme tyytyväisiä, mutta edelleen jatkamme ponnisteluja voimakkaamman kasvun ja kehittämisen saavuttamiseksi. Siihen tarvitsemme julkisen sektorin lisäksi yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä sekä naapurikuntiemme kanssa tehtävää yhteistyötä. Tulevaisuudessa entistä tärkeämpää on myös maakunnan rajat ja valtakunnanrajat ylittävä yhteistyö. Tämän takia toivon, että meidän välisemme henkiset rajat pysyvät matalina ja ne ylitetään sekä yhteistyötä kehitetään edelleen.

 

Kiitän Lieksan kaupungin puolesta kaikkia Pielisen messujen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvia henkilöitä. Kiitokset myös kaikille messujen rahoitukseen osallistuville tahoille arvokkaasta panoksestanne tapahtuman mahdollistamiseksi. Lieksan kaupungin puolesta toivotan teille kaikille antoisaa ja hyvää messupäivää kaupungissamme!