Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Lieksan sote-järjestelyihin liittyvän valituksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Lieksan sote-järjestelyihin liittyvän valituksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Lieksan kaupunginvaltuuston 28.9.2020 § 52 päätöksestä tehdyn valituksen. Asia koski sote-kiinteistöjen tilaratkaisua Lieksassa. Valtuusto päätti, että uusi sote-keskus rakennetaan investorivaihtoehdolla siten, että kaupunki välivuokraa terveyskeskuksen Siun sotelle. Lisäksi päätettiin, että vanhusten palveluasumisen osalta tehdään kokonaisjärjestely, jossa kaupunki vuokraa Attendo Oy:ltä hoitokoti Eerikin ja vuokraa edelleen toimintaan tarvittavat tilat Siun sotelle sekä palveluasunnot Partalanmäeltä ja terveyskeskussairaalasta muuttaville asukkaille, nykyisen terveyskeskuksen tontille rakennetaan investorimallilla uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonne siirtyvät loput Partalanmäen palvelutalon asukkaat, sekä kaupunki välivuokraa rakennettavat toimitilat Siun sotelle ja palveluasunnot suoraan asukkaille.

Valituksessa esitettiin kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista kahden eri kokonaisuuden pohjalta. Valituksen mukaan kaupunki ei ole pyytänyt lausuntoja sellaisilta järjestöiltä, joiden toimenkuvaan kiinteistöjärjestely kokonaisuudessaan tai osittain kuuluu. Tällä on rajoitettu valituksen mukaan kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. Lausuntoja ei myöskään pyydetty vammais-, potilas- ja eläkeläisjärjestöiltä taikka nykyisissä tiloissa toimivilta työntekijäjärjestöiltä, eikä asukas- ja kotiseutuyhdistyksiltä sekä ympäristösuojeluyhdistyksiltä. Toinen valitukseen liittyvä kokonaisuus koski nykyisiä rakennuksia ja niiden käyttöikää. Valituksessa todettiin, että valmistelussa ei ole esitetty arvioita kustannuksista, joilla vanhat kiinteistöt olisi saatu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Lisäksi todettiin muun muassa, että päätöksen vaikutuksia kunnan talouteen ei ole esitetty asiakirjoissa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen kokonaisuudessaan.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että valituksessa esitetyt järjestöt ja yhdistykset eivät ole valtuuston päättämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kiinteistöjen tilaratkaisukokonaisuutta koskevassa asianosaisia, joita olisi ennen asian ratkaisemista tullut kuulla. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että kaupunki on ennen asian ratkaisemista hallintolain 41 §:n mukaisesti varannut kaikille kuntalaisille mahdollisuuden saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta järjestämällä avoimen kuulemistilaisuuden. Valituksessa mainituilla yhdistyksillä on ollut samanlainen mahdollisuus kuin muillakin kuntalaisilla lausua mielipiteensä asiasta. Hallinto-oikeus siten toteaa, että kaupunki on huolehtinut hallintolain 41 §:n mukaisista velvoitteistaan.

Hallinto-oikeuden mukaan asian valmisteluasiakirjoista on ilmennyt, että kaupungin nykyiset kiinteistöt ovat olleet teknisen käyttöikänsä päässä siten, että rakennuskanta vaatisi joko perusteellista peruskorjaamista tai uudisrakentamista. Päätöksen perusteluissa todetaan myös, että valmistelu ei ole ollut valituksessa esitetyistä syistä myöskään sillä tavalla virheellistä tai puutteellista, etteikö kaupunginvaltuustolla olisi ollut edellytyksiä arvioida kaupunginhallituksen ehdotuksen merkitystä ja sisältöä. Valtuuston päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa, eikä päätös ole muutoinkaan valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

-Hallinto-oikeuden päätös on odotetun mukainen, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen toteaa. -Pääsemme nyt etenemään valtuuston tekemän päätöksen mukaan Lieksan sote-kiinteistöjärjestelyissä, mikä on tärkeää kuntalaisten palveluiden varmistamiseksi alueella tulevaisuudessakin.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21/0283/2 kunnallisvalitukseen Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä 28.9.2020 § 52

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, hyvinvointijohtaja, p. 040 1044 101