Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan Lieksan kaupungin kouluverkkoselvityksestä tehty kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan Lieksan kaupungin kouluverkkoselvityksestä tehty kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.7.2021 tehnyt päätöksen sille 14.6.2019 tehtyyn kanteluun, joka liittyi Lieksan kaupungin johdon ja hallinnon päätöksentekoon sekä päätöksenteon järjestykseen Lieksassa tehdyssä kouluverkkoselvityksessä. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin aluehallintovirastossa.

Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että opetuksen järjestäjänä toimiva kunta päättää sille kuuluvan itsehallinnon nojalla palveluverkostaan, ja päätösvaltaan kuuluu myös sen arvioiminen, onko koulun lopettaminen kunnan asukkaiden edun mukainen. Aluehallintovirasto toteaa, että Lieksan kaupunki ei ole menetellyt lainvastaisesti aloittaessaan kouluverkkoselvityksen, joka on sisältänyt koulujen lakkauttamisia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että saamansa selvityksen mukaan kouluverkkoasian valmistelu ja päätös perustuivat laaja-alaiseen ja monipuoliseen valmisteluun. Aluehallintovirasto toteaa, että asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kaupungin virkavastuulla tehtyjä asiakirjoja ei toteutettaisi kuntalaisten edun mukaisesti. Lieksan kaupunginhallituksen ei myöskään katsota aiheuttaneen toiminnallaan epäluottamusta, eikä huonontaneen asukkaiden elämänlaatua merkittävästi, kuten kantelussa on todettu. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan asiassa ei ole estetty kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen toteaa, että aluehallintoviraston ratkaisu oli ennakko-odotusten mukainen. -On hyvä, että asia on tutkittu ja siihen liittyvä päätös perusteluineen saatu tiedoksi. Päätöksen sisällöstä ja perusteluista voi todeta, että kaupunginvaltuuston päätöksen valmistelu on ollut tasokasta ja täyttänyt sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Aluehallintovirasto myös toteaa päätöksessään, että siltä osin, kun asiassa on viitattu THL-ohjeistukseen, lastensuojelulakiin ja lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, asiassa ei ole yksilöity em. säädösten rikkomuksia ja asiaa selvittäessä ei ole käynyt ilmi, että niitä olisi asiassa rikottu.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001