Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Avoin vastaus Lieksan Lehden pääkirjoitukseen 12.12.2019 koskien kaupungin vuoden 2020 kesäkukkien hankintapäätöstä

Avoin vastaus Lieksan Lehden pääkirjoitukseen 12.12.2019 koskien kaupungin vuoden 2020 kesäkukkien hankintapäätöstä

Pääkirjoituksessa käsiteltiin Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen tekemää hankintapäätöstä vuoden 2020 kesäkukista. Asia on pääkirjoituksen lisäksi herättänyt paljon keskustelua, minkä vuoksi kaupunki haluaa avoimessa vastauksessaan taustoittaa hankintaa.

Kuntatekniikkaliikelaitos kilpailutti kaupungin voimassa olevan hankintaohjeen mukaisesti kesäkukkien hankinnan vuodelle 2020. Tarjouspyynnöt kukkien hankinnasta lähetettiin kolmelle hyväksi havaitulle puutarhalle, joista kaksi on jättänyt tarjouksensa kesäkukkien toimittamisesta Lieksan kaupungille myös aiempina vuosina. Useampana vuotena kukkien toimittajaksi on valikoitunut paikallinen yritys, jonka palveluun ja kukkiin olemme olleet kaupungilla erittäin tyytyväisiä.

Tarjouskilpailuun jätetyt tarjoukset käsitellään noudattaen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatetta. Tarjouksista tarkistetaan, että ne ovat hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia; samoin tarjottujen tuotteiden on vastattava tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouskilpailun voittaneen toimittajan osalta tarkistetaan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen.

Hankintapäätöksen perusteena oli tänäkin vuonna halvin kokonaishinta, sisältäen kuljetuskustannukset. Lisäksi tarjouspyynnössä oli määritelty, että kukkien on vastattava Kauppapuutarhaliitto ry:n mukaisia ryhmäkasvien laatuvaatimuksia. Tarjoukset pyydettiin kahdelta paikalliselta puutarhalta valituksi tulleen puutarhan lisäksi. Kaikki jätetyt tarjoukset täyttivät pyydetyt vaatimukset, ja kesäkukkien toimittajaksi valikoitui pertunmaalainen Reetantarha Oy.

Päätoimittaja Mölsä mainitsee pääkirjoituksessaan, että paikallinen palvelevuus kilpailutuksen yhteydessä on haastavaa, mutta mahdollista. Myönnämme, että meillä kaupunkina on tässä vielä parannettavaa, mutta myös tahtoa tehdä parannuksia. Julkisissa hankinnoissa paikallisuus ei voi olla suoraan valintakriteerinä, ja käymme koko ajan asiantuntijoiden kanssa keskustelua, mitä kriteereitä on mahdollista käyttää.

Kaupunki haluaa toimia yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa ja haluaisimme mielellämme kuulla myös yrittäjien ideoita ehdoista tai valintakriteereistä, joita tarjouspyynnöissä voitaisiin käyttää, kuitenkin huomioiden, että vaatimus tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä julkisissa hankinnoissa voidaan täyttää.

Lieksan kaupunkikonsernin seuraava hankintailta järjestetään 29.1.2020. Hankintaillassa käydään läpi kaupunkikonsernin vuoden 2020 keskeisimmät hankinnat, ja illassa on mahdollista tuoda esille yrittäjien ehdotuksia tuleviin kilpailutuksiin liittyen. Toivomme paikallisten yritysten osallistuvan hankintailtaan aktiivisesti.

Kuten päätoimittaja Mölsä pääkirjoituksessaan lopuksi toteaa, ”yhdessä tehden hyvä tulee ja paikallinen elinvoima vahvistuu” - tähän myös Lieksan kaupunki uskoo ja haluaa panostaa entistä vahvemmin.

 

 

LIEKSAN KAUPUNKI