Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Anttosen vanhan ampumaradan ekologiset riskit selvitetään Lieksassa

Anttosen vanhan ampumaradan ekologiset riskit selvitetään Lieksassa

 

Anttosen vanhan ampumarata-alueen pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi vuonna 2021 valmistuneissa tutkimuksissa. Vuoden 2022 aikana selvitetään ampumarata-alueen ekologiset riskit.

 

 

Lieksassa tehtiin ympäristöteknisiä tutkimuksia sekä riskinarviointi Anttosen vanhalla ampumarata-alueella ja se lähiympäristössä vuosien 2019–2021 aikana. Riskinarvioinnin lopputuloksena pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi.

 

Tutkimusten perusteella alueen itäpuolella sijaitsevalle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu pintaveden välityksellä vedenlaatuun ja mahdollisesti alueen kasvistoon ja eläimistöön vaikuttavaa kuormitusta.

 

Anttosen vanhan ampumarata-alueen nykytilan selvitys jatkuu toukokuussa 2022 tarkentavilla ekologisilla tutkimuksilla, jotka kohdistuvat alueen joki- ja järvisedimentteihin, vesikasvillisuuteen ja vesieliöstöön. Tutkimukset kohdennetaan Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle, Ulkkajokeen,Pankajärveen ja Pudasjärveen. Lisäksi tutkitaan alueella sijaitsevan pohjavesialueen pohjoisosan pintavesiä ja sedimenttejä.

 

Tarkennettujen ekologisten tutkimusten tuloksista tiedotetaan loppuvuodesta 2022.

 

Ekologiset tutkimukset ja selvitystyö tehdään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lieksan kaupungin, Stora Enso Oyj:n sekä Tornator Oyj:n toimeksiannosta. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

 

Lue lisää:

www.maaperakuntoon.fi

 

Yhteystietoja:

Hankinta ja rahoitus:

Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 026 235, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

Tuula Tirronen, Ympäristösuojelusihteeri, Lieksan kaupunki, puh. 040 104 4795, sähköposti:tuula.tirronen@lieksa.fi

Ulla Ikonen, Environmental and Safety Manager, Stora Enso Oyj, puh. 040 537 3764, sähköposti:ulla.ikonen@storaenso.com

Juha Turunen, Maankäyttöasiantuntija, Tornator Oyj, puh. 040 822 8413, sähköposti: juha.turunen@tornator.fi

Tutkimusten ja selvitystyön toteuttaja:

Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 040 682 8672, sähköposti: olli.kolari@ramboll.fi