Tiedotusohjeisen kuva

Navigaatiovalikko

Viestintäohjeet

Viestintäohjeet


Viestinnän perustehtävä on lisätä kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin henkilöstön tiedonsaantia eri asioista. Viestintää on toteutettava suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti koko kaupungissa.