Ympäristönsuojelu

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

 

Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen lupajaosto toimii ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii kunnan ympäristönsuojelun sekä maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Käytännön valvontatyöstä vastaa ympäristönsuojelusihteeri.
 

Ympäristönsuojelun keskeiset tehtävät ovat         

  • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
  • maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
  • jätehuollon valvonta
  • vesilain valvonta
  • ympäristön tilan seuranta
  • luonnonsuojelun edistäminen
  • ympäristönsuojeluun liittyvät neuvonta, opastus ja tiedottaminen

 

Ajankohtaista

Kuulutus meluilmoituksesta / Lieksan Muusikot ry / Parasta Ennen ja Nyt 2024

Kuulutus

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä / Lieksan Muusikot ry / Parasta Ennen ja Nyt 2024

Kuulutus

Kuulutus meluilmoituksesta / Rahti-Kettunen Oy / Lieksan Vaskiviikot musiikkitapahtuma

Kuulutus

 

Jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Savo-Pielisen jätelautakunnan ote pöytäkirjasta 30.5.2024 § 10 liitteineen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.10.2024 alkaen

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1.10.2024 alkaen

Linkki jätelautakunnan verkkosivuilla olevaan asiaa koskevaan kuulutukseen

Lupapiste

 

Lupapiste laajenee rakennusvalvonnan lisäksi ympäristönsuojeluun. Lupapisteen avulla hoidat ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset verkossa vuorokauden ympäri.

Lupapiste kattaa Lieksan ympäristö- ja maa-aineslupien, ilmoitusten, rekisteröinnin sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste löytyy osoitteesta: https://www.lupapiste.fi

 

 

20.9.2022 Ympäristöministeriön järjestämää jäteraportointikoulutusta toiminnanharjoittajille ja valvojille

Ympäristönsuojelun yhteystieto

Yhteystieto

Ympäristönsuojelusihteeri Ritva Majoinen Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 795

Ajanvaraus

Ajanvaraus

Asiakaspalvelupiste Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 710 asiakaspalvelu@lieksa.fi