Navigation Menu

Навигационная цепочка

Vaalit

Lisätietoa vaaleista oikeusministeriön Vaalit -sivustolta

 

Europarlamenttivaalit

   Vaalipäivä su 9.6.2024 klo 9-20
   Ennakkoäänestys: kotimaa 29.5. - 4.6.2024 ja ulkomaa 29.5. - 1.6.2024

 

 

Europarlamenttivaalit

Äänestyspaikat

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on vaalipäivän äänestyspaikka, josta kunnanhallitus päättää. Lieksassa äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:

 

001 Koli  Kolin koulu, Aapiskukontie 11

002 Lieksa  Brahea-kampus, Kuhmonkatu 30

003 Pankakoski Pankakosken työväentalo, Vanhatie 20

004 Rantala  Rantalan koulu, Rantalantie 4

 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

 

Lieksassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kulttuurikeskuksen ala-aula, Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa. Lisäksi järjestetään liikkuva ennakkoäänestysmahdollisuus, jossa äänestysbussina käytetään kirjastoautoa.

 

Ennakkoäänestysajat kulttuurikeskuksella ovat seuraavat:

 

29.5.-31.5.2024 klo 9.00-18.00

1.6.-2.6.2024  klo 10.00-14.00

3.6.-4.6.2024  klo 9.00-18.00

 

Ennakkoäänestys kiertävässä äänestyspaikassa järjestetään seuraavasti:

 

Hattuvaara  ke 29.5.2024 klo 9.00-11.00

Hattuvaaran kylätalo

Hattuvaarantie 277

81650 Hattuvaara 

 

Pankakoski  ke 29.5.2024 klo 12.00-14.00

Työväentalo

Vanhatie 20

81750 Pankakoski

 

Nurmijärvi  to 30.5.2024 klo 9.00-11.00

Kahvila Annukka

Nurmijärventie 154

81970 Jongunjoki

 

Vieki  to 30.5.2024 klo 12.00-14.00

Viekin paloasema

Viekijärventie 1B

81860 Viekijärvi

 

Mätäsvaara  pe 31.5.2024 klo 9.00-10.00

Entinen kauppa

Varpasentie 212

81850 Mätäsvaara

 

Kylänlahti  pe 31.5.2024 klo 11.00-12.30

Lieksan kristillinen opisto 

Kylänlahdentie 81

81820 Kylänlahti

 

Viensuu  pe 31.5.2024 klo 13.00-14.00

Viensuun Urheilutalo

Viensuuntie 56

81820 Kylänlahti

 

Vuonisjärvi  ti 4.6.2024 klo 9.00-10.30

Entinen Vuoniskylien

koulu 

Kylätie 4

81560 Vuonisjärvi

 

Läpikäytävä  ti 4.6.2024 klo 11.00-12.00

Hotelli Pielinen

Läpikäytäväntie 54

81590 Vuonislahti

 

Vuonislahti  ti 4.6.2024 klo 13.00-15.00

Wanhan koulun puoti

Vuonislahdentie 184

81590 Vuonislahti

 

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestykseen oikeutettu on äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestys voi tapahtua asianomaisen äänioikeutetun kotona hänen kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa 937/2005 tarkoitettu omaishoitaja, jos hän on tehnyt hyvinvointialueen tai kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, ja on äänioikeusrekisterissä merkitty samaan kuntaan kuin hoidettavansa.

 

Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Lieksan kaupungin keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti: Lieksan keskusvaalilautakunta, Pielisentie 3, 81700 Lieksa tai puhelimitse: 040 1044 008  viimeistään ti 28.5.2024 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Europarlamenttivaalin kotiäänestys toteutuu 29.5.-4.6.2024 klo 9-16 äänestäjälle tarkemmin ilmoitettuna aikana.

 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake (tulostettava)

 

Henkilöllisyystodistus

 

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle väliaikaisen henkilökortin europarlamenttivaalissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

 

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Oinonen Pirjo Pielisentie 3, III krs. 81700 Lieksa p. +358 40 1044 008 pirjo-helena.oinonen@lieksa.fi