Vaali

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Vaalit

Lisätietoa vaaleista oikeusministeriön Vaalit -sivustolta

Eduskuntavaalit 2.4.2023.

 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat sekä ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat sekä ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

 

Vaalipäivänä 2.4.2023 äänestysaika oman alueen äänestyspaikoilla klo 9-20.

Äänestyspaikat

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on vaalipäivän äänestyspaikka, josta kunnanhallitus päättää. Lieksassa äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:

001 Koli  Kolin koulu, Aapiskukontie 11

002 Lieksa  Brahea-kampus, Kuhmonkatu 30

003 Pankakoski Pankakosken työväentalo, Vanhatie 20

004 Rantala  Rantalan koulu, Rantalantie 4

 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

Lieksassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kulttuurikeskuksen ala-aula, Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa. Lisäksi järjestetään liikkuva ennakkoäänestysmahdollisuus, jossa äänestysbussina käytetään kirjastoautoa.

 

Ennakkoäänestysajat kulttuurikeskuksella ovat seuraavat:

22.-24.3.2023 klo 9.00-18.00

25.-26.3.2023 klo 10.00-14.00

27.-28.3.2023 klo 9.00-18.00

 

Ennakkoäänestys kiertävässä äänestyspaikassa järjestetään seuraavasti:

 

Hattuvaara  ke 22.3.2023 klo 9.00-11.00

Hattuvaaran kylätalo

Hattuvaarantie 277

81650 Hattuvaara 

 

Pankakoski  ke 22.3.2023 klo 12.00-14.00

Työväentalo

Vanhatie 20

81750 Pankakoski

 

Nurmijärvi  to 23.3.2023 klo 9.00-11.00

Kahvila Annukka

Nurmijärventie 154

81970 Jongunjoki

 

Vieki  to 23.3.2023 klo 12.00-14.00

Viekin paloasema

Viekijärventie 1B

81860 Viekijärvi

 

Mätäsvaara  pe 24.3.2023 klo 9.00-10.00

Entinen kauppa

Varpasentie 212

81850 Mätäsvaara

 

Kylänlahti  pe 24.3.2023 klo 11.00-12.30

Lieksan kristillinen opisto 

Kylänlahdentie 81

81820 Kylänlahti

 

Viensuu  pe 24.3.2023 klo 13.00-14.00

Viensuun Urheilutalo

Viensuuntie 56

81820 Kylänlahti

 

Brahea-kampus ma 27.3.2023 klo 9.00-11.00

Kuhmonkatu 30 

81700 Lieksa

 

Vuonisjärvi  ti 28.3.2023 klo 9.00-10.30

Entinen Vuoniskylien

koulu 

Kylätie 4

81560 Vuonisjärvi

 

Vuonislahti  ti 28.3.2023 klo 11.00-13.00

Wanhan koulun puoti

Vuonislahdentie 184

81590 Vuonislahti

 

Läpikäytävä  ti 28.3.2023 klo 14.00-15.00

Hotelli Pielinen

Läpikäytäväntie 54

81590 Vuonislahti

Kotiäänestys

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen oikeutettu on äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestys voi tapahtua asianomaisen äänioikeutetun kotona hänen kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa 937/2005 tarkoitettu omaishoitaja, jos hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Lieksan kaupungin keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti: Lieksan keskusvaalilautakunta, Pielisentie 3, 81700 Lieksa tai puhelimitse: 040 1044 008 viimeistään ti 21.3.2023 ennen klo 16.Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Tulostettava lomake kotiäänestykseen ilmoittautumista varten (Vaalilomake nro 14)

 

Eduskuntavaalin kotiäänestys toteutuu 22.-28.3.2023 klo 9-16 äänestäjälle tarkemmin ilmoitettuna aikana.

 

Henkilöllisyystodistus

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaalissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Oinonen Pirjo Pielisentie 3, III krs. 81700 Lieksa p. +358 40 1044 008 pirjo-helena.oinonen@lieksa.fi