Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Публикатор

angle-left Kunnallisvalitus Lieksan tarkastuslautakunnan erottamisesta hylättiin hallinto-oikeudessa

Kunnallisvalitus Lieksan tarkastuslautakunnan erottamisesta hylättiin hallinto-oikeudessa

Lieksan kaupunginvaltuusto päätti tilapäisen valiokunnan esityksestä kokouksessaan 24.6.2019 § 47 todeta tarkastuslautakunnan menettäneen valtuuston luottamuksen tilapäisen valiokunnan suorittamissa kuulemisissa esiin tulleiden asioiden perusteella ja erottaa kuntalain §34:n nojalla tarkastuslautakunnan. Varavaltuutettu Anne Kaarina Keronen teki kaupunginvaltuuston päätöksestä kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 4.9.2020 hyläten valituksen kokonaisuudessaan.

Valituksen mukaan Reijo Kortelainen oli esteellinen toimimaan tarkastuslautakunnan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana. Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että valittaja ei ole esittänyt mitään selvitystä tukemaan väitettään siitä, että Kortelainen tunnettaisiin yleisesti Kerosen vastapuolena tai vihamiehenä. Hallinto-oikeus toteaa, että poliittisen keskustelun luonteeseen kuuluu, että henkilöt ovat asioista julkisesti eri mieltä.

Hallinto-oikeus hylkäsi myös valituksessa esitetyt väitteet valmistelun puutteellisuudesta tai virheellisyydestä. Päätöksessä todetaan, että valtuuston päätöstä tilapäisen valiokunnan kokoonpanosta ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä, eikä valiokunta ole toiminnassaan pyrkinyt edistämään muita päämääriä kuin asian selvittämistä.

Valituksessa on myös väitetty, että tarkastuslautakunnan erottaminen oli vastatoimi sille, että Keronen on kuntalaisena tehnyt kunnallisvalituksen toiseen asiaan liittyen tai esittänyt julkisia mielipiteitä kaupungin päätöksenteosta. Valituksen mukaan valittajan sananvapautta on rajoitettu oikeudettomasti, kun käsittelyssä on puututtu hänen Facebook-päivitykseensä, jossa hän väitti kaupungin ja kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden valehtelevan luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Hallinto-oikeuden mukaan tilapäisen valiokunnan esittämät perusteet tarkastuslautakunnan luottamuspulalle ovat objektiivisesti arvioiden liittyneet hyväksyttäviin, tarkastuslautakunnan tehtävien asianmukaista hoitamista koskeviin syihin.

Hallinto-oikeuden mukaan väitteet johtavien viranhaltijoiden valehtelusta ovat olleet asiattomia ja ylittäneet sen, mitä voidaan sananvapauden piiriin kuuluvan poliittisen mielipiteen esittämisen kannalta pitää hyväksyttävänä. -Tälläkin hetkellä julkisesti on esitetty väitteitä liittyen eri asiayhteyksiin, että kaupungin johto valehtelee ja on ottanut mm. lahjuksia, kaupunginjohtaja Määttänen tarkentaa. -Toivon, että tämä päätös antaa jatkossa raamit julkisesti esitettyihin väitteisiin ja niiden todentamiseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen, jonka mukaan hallinto-oikeuden tulee selvittää, onko Lieksan kaupunginvaltuuston 27.8.2018 päätöksellä § 61 hyväksyttyyn Attendo Oy:n kanssa tehtävään yhteistyösopimukseen sisältynyt sopimussakkoa koskeva ehto. Hallinto-oikeus hylkäsi myös vaatimuksen sen selvittämisestä, mitä kautta kunnallisvalituksen tehneen henkilön Facebook-kirjoitus on tullut valtuutettu Reijo Kortelaisen tietoon.

Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että se ei myöskään tutki kunnallisvalituksen tehneen vastineessaan esittämä uutta valitusperustetta, jonka mukaan valtuuston puheenjohtaja on perusteettomasti rajoittanut hänen puheoikeuttaan valtuuston kokouksessa 24.6.2017 § 47. Hallinto-oikeus ei myöskään tutki vastineessa esitettyjä, kaupunginjohtajan menettelyä koskevia kanteluluontoisia huomautuksia.

Hallinto-oikeuden päätös oli tarkastuslautakunnan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana toimineen Reijo Kortelaisen mukaan odotetun mukainen ja vahvisti sen, että perusteet tarkastuslautakunnan erottamiseksi olivat olemassa. -Päätöksessä on myös todettu, että kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt puutteellisen tai virheellisen valmistelun johdosta virheellisessä järjestyksessä, eli prosessi tarkastuslautakunnan erottamisen suhteen on toteutettu oikein.

Hallinto-oikeuden päätös on julkaistu päätöksen ohjeen mukaan Lieksan kaupungin nettisivuilla: https://www.lieksa.fi/kuulutukset 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001