Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Публикатор

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien neljän yksityishenkilön vireille laittamaa kunnallisvalitusta Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä 27.8.2018 § 61. Mainitussa pykälässä ”Lieksan kaupungin kiinteistöriskin pienentäminen ja lähipalvelujen turvaaminen; yhteistyösopimuksen solmiminen ja Partalanmäen palvelukodin ja Toukolantien toimintakeskuksen kiinteistöistä luopuminen” kaupunginvaltuusto päätti, että Lieksan kaupunki myy tontteineen Attendo Oy:lle Partalanmäen palvelutalon ja Toukolantien toimintakeskuksen sekä hyväksyy Attendo Oy:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen.

Hallinto-oikeus on kumonnut edellä mainitun Lieksan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelu pohjautuu siihen, että valtuuston päätöksellä on voinut olla huomattava vaikutus asukkaiden sekä heidän läheistensä ja palvelutaloissa työskentelevien henkilöiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin. Asian valmistelussa olisi siten tullut varata osallisille hallintolain 41 §:n 1 momentin mukaisesti mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä ennen päätöksentekoa.

Hallinto-oikeus on päätöksessään jättänyt tutkimatta valittajien vastineessaan esittämät asiakirjojen salassapitoon liittyvät vaatimukset. Samoin hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta valituksen täydennyksessä esitetyn valitusperusteen, jonka mukaan kaupunginvaltuuston päätös 27.8.2018 § 61 olisi Lieksan kaupungin hallintosäännön 26 §:n 8 kohdan vastainen.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen otti tiedon päätöksestä vastaan rauhallisin mielin todeten, ettei hallinto-oikeuden päätöksellä ole enää vaikutusta kaupunginvaltuuston kyseisen päätöksen toimeenpanoon. -Valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on venynyt niin pitkäksi, ettei yhteistyösopimusta neuvotellussa muodossa olisi joka tapauksessa sellaisenaan toteutettu.

Pitkä valituksen käsittelyaika, muutoin muuttunut tilanne sekä hallinto-oikeuden ratkaisu johtaa tilanteeseen, jossa Partalanmäen ja Toukolantien tulevaisuuteen liittyvät asiat valmistellaan uudelleen. -Valmistelu on jo ennen hallinto-oikeuden päätöstä aloitettu, ja tuomme asiat päätettäväksi aikanaan uudelleen valtuustoon, kaupunginjohtaja taustoittaa jatkoa. -Hallinto-oikeuden tekemän päätöksen sisältö otetaan toki huomioon asioiden uudelleen valmistelussa.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kertoo olleensa hallinto-oikeuden päätöksestä toki hieman yllättynyt. -Tiedossamme ei ole, että hallinto-oikeus olisi vastaavalla tavalla ottanut kantaa kuntien tekemiin kiinteistökauppoihin, ja tästä on selkeästi tulossa ennakkotapaus alalla.

Lieksan kaupungilla on mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. -Tutustumme päätökseen sisältöön rauhassa ja tutkimme toki myös sen, lähdemmekö päätöksestä valittamaan, Määttänen summaa.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 040 104 4001