Öljysäilö

Navigation Menu

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

 

Öljy- ja polttoaine- sekä muut kemikaalisäiliöt

Käytöstä poistetut öljy- ja polttoaine- sekä muut kemikaalisäiliöt putkistoineen on poistettava maaperästä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

 

 

Lietelannan levittäminen pohjavesialueelle

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan lietelannan levittäminen pohjavesialueelle on kiellettyä. Kiellosta voidaan perustellusta syystä poiketa. Vapaamuotoinen hakemus poikkeamisesta on toimitettava ympäristönsuojelutoimistoon.