Maakuntakaava kuva

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Maakuntakaava

Maakuntakaava

Maakunnan liiton on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 27 §:n mukaan laadittava maakuntakaava, kehitettävä sitä ja pidettävä se ajan tasalla. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaava ohjaa suunnitelmallista rakentamista kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien alueella sovittamalla yhteen alueiden käyttöön liittyviä valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita.

Pohjois-Karjalan maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Sen neljä vaihetta on jo vahvistettu ja nyt käynnissä on Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 laadinta.

 

Kaikki Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevaa tiedot löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta.