Navigation Menu

Навигационная цепочка

Публикатор

29.5.2023

Julkipanolista (29.5.-13.6.2023)

25.5.2023

Kuulutus meluilmoituksen vireilläolosta, HTI Team Oy (25.5. - 8.6.2023)

24.5.2023

Kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulo ja OAS:n luonnos (24.5.-30.6.2023)

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos

15.5.2023.

Lausuntopyyntö ja kuulutus jätehuollon palvelutason luonnoksesta. (15.5. - 18.8.2023).

15.5.2023.

Rakennusvalvonta julkipanolista (15.5. - 30.5.2023).

9.2.2023

Märäjälahden ranta-asemakaava, kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen (9.2.-17.3.2023)

26.1.2023

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen (26.1.-16.2.2023)

PTV контент