Kaavoitus kuva

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kunnan on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 7 §:n mukaan laadittava vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityksiltään vähäisiä.

Lieksan kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 kaavoituskatsauksen 23.3.2020 (§ 105). Kaavoituskatsaus tarjoaa lieksalaisille tietoa heidän lähiympäristössään tapahtuvien muutossuunnitelmien lähtökohdista, sisällöstä, aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituskatsaukseen sisältyvään kaavoitusohjelmaan on valittu kaavoitettavat kohteet lähimmän kolmen vuoden ajanjaksolle taloussuunnitelmaan peilaten.

Valmisteilla olevista kaavoista ja niiden virallisista kuulemisista tiedotetaan lisäksi erikseen paikallisissa sanomalehdissä, kuntatiedotteissa sekä Lieksan kaupungin verkkosivuilla (www.lieksa.fi) ja virallisella ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa).

 

Kaavoituskatsaus 2020

 

Kaavoituskatsaus