Avustuksen kuva

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Avustukset

Avustukset


Vuosittainen avustushaku

Lieksan kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan avustusten hakuaika vuonna 2024 on 14.3. klo 9.00 - 15.4. klo 15.00.

Hakuajan päättymisen jälkeen palautetut hakemukset hylätään. Avustushakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa: https://miunpalvelut.fi/lieksa 

 

Avustusten hakeminen

Kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaan liittyvää toimintaa sekä kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Avustusten painopisteenä on kaupungin strategian toteuttamista tukeva toiminta.

Avustusta haetaan avustuksen päätarkoituksen mukaan joko kaupunginhallitukselta tai hyvinvointilautakunnalta; molempiin ei voi jättää hakemusta. Kaikki avustukset ovat vastikkeellisia.

Kaupunginhallituksen avustukset kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen.

Hyvinvointilautakunnan avustukset terveyttä sekä hyvinvointia tukevaan ja edistävään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä kotoutumisen edistämiseen. Avustukset sosiaali- ja terveystoimintaa järjestävien yhdistysten vuokrakustannuksiin.

Ykstyisteiden avustuksia haetaan kuntatekniikkaliikelaitokselta.

 

Lieksan kaupungin avustusohje vuodelle 2024

Kaupungin logon lataaminen sekä ohje logojen ja kaupungin vaakunan käyttöön. Lisätietoja ja apua logoon liittyvissä kysymyksissä kaupungin viestinnästä: viestinta@lieksa.fi / p. 040 1044 686.

 

Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-, kohde- ja talkooavustukset (21.700 €)

Toiminta-avustusta  voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan. Toiminta-avustuksissa voidaan harkinnan mukaan huomioida yhteisön maksama kiinteistövero yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen käyttämästä kiinteistöstä.

 

Kohdeavustusta voi hakea esim. tapahtumaan tai korjauskohteeseen.

Talkooavustus on kertaluonteinen, tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha. Avustusta myönnetään esimerkiksi tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Hanke toteutetaan pääasiassa talkootyönä. Talkooavustusta voidaan hakea yleisen kaupunkikuvan tai asuinympäristön kohentamiseen tähtääviin hankkeisiin (esim. viher-, istutus- ja raivaustyöt, siivoustalkoot, virkistysalueet), palvelutason parantamiseen tähtääviin hankkeisiin (hakijoiden hallinnassa olevien ja yleisessä käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden korjaus), ympäristön tilan parantamista koskeviin hankkeisiin (esim. pienimuotoinen vesistöjen kunnostus, vieraslajien torjunta) sekä työväen- ja seurojentalojen kunnostushankkeisiin.

 

Hyvinvointilautakunnan myöntämät kulttuuri- (40.000 €), liikunta- (60.000 €)  ja nuorisotoimen (3.000 €) toiminta- ja kohdeavustukset

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.

Jakopäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon seuraavat vastikkeellisuuteen liittyvät asiat:

  • erityisesti nuorisoikäluokkiin kohdistuvan toiminnan laajuus
  • tuki ohjataan ensisijaisesti koulutukselliseen ja kasvatukselliseen toimintaan, joka kohottaa harrastamisen tasoa ja laatua, pitää yllä tai kasvattaa harrastajamäärien nykyistä tasoa ja säilyttää harrastettavien lajien monialaisuuden ja monipuolisuuden
  • tukea myönnettäessä voidaan määritellä vastikkeellisuuden sisältö tapauskohtaisesti
  • toiminta-avustusta saavien seurojen ja yhdistysten edellytetään tiedottavan toiminnastaan ja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista esim. paikallisissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Kohdeavustusta voidaan myöntää Lieksassa toimintaa järjestävän seuran, yhdistyksen tai yksityisen tapahtumanjärjestäjän järjestämän tapahtuman, projektin, investoinnin tai muun vastaavan toiminnan tukemiseen. Kohdeavustuksilla pyritään tukemaan erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä. Muuten eri toimialoilla voi olla avustusten jakamisessa erilaiset painopisteet.

 

Hyvinvointilautakunnan toiminta- ja kohdeavustuksissa otetaan huomioon erityisesti:

Kulttuuritoimen kohdeavustukset suunnataan ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien tapahtumien järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu vierailuesityksiin (konsertit, teatterit ja näyttelyt) muilta paikkakunnilta tai ulkomailta. Järjestävä taho hoitaa itsenäisesti tapahtuman järjestämisen.

Liikuntatoimen toiminta-avustusta myönnetään ensisijaisesti nuorille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella. Lisäksi avustusta on mahdollista hakea erityisryhmien liikunnan tukemiseen sekä muuhun liikuntatoimintaan.

Liikuntatoimen kohdeavustuksia myönnetään esim. hiihtolatujen ja luistelukenttien hoitoavustuksiin.

Nuorisotoimen avustusten pääkohderyhmä on alle 29-vuotiaat.

 

Lisätiedot:

Kulttuuritoimen avustukset, kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen, p. +358 40 1044 111

Liikuntatoimen avustukset, liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, p. +358 40 1044 113

Nuorisotoimen avustukset, nuorisosihteeri Paula Timonen, p. +358 40 1044 115

Hyvinvointilautakunnan avustukset (kokonaisuus) hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. +358 40 1044 101

Kaupunginhallituksen avustukset, elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. +358 40 1044 009

 


Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden avustuksia myöntää Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos. Lisätietoa: www.lieksa.fi/yksityistiet

Miunpalvelut.fi -palvelun käyttö

Leader-hankkeiden toteuttamisaikaisten lainojen myöntämisen periaatteet

Leader-hankkeiden toteuttamisaikaisten lainojen myöntämisen periaatteet

 

 

Yhdistykselle voidaan myöntää lainaa Leader-hankkeen toteuttamisen ajaksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

•                          Yhdistys on rekisteröity ja sen kotipaikka on Lieksa.

•                          Yhdistys on saanut Leader-hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen.

•                          Yhdistys on hakenut rahoittajalta ennakkomaksua, jos se rahoitusehtojen mukaan on mahdollista.

•                          Lainan ottamisesta on yhdistyksen hallituksen tai yleisen kokouksen päätös.

•                          Yhdistys hakee lainaa kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteinä ovat hankehakemus hankesuunnitelmineen sekä kustannus- ja rahoituslaskelmineen, rahoituspäätös ja yhdistyksen viimeisin tilinpäätös

 

Lainan ehdot:

Lainan määrä: Lainaa voidaan myöntää ilman vakuuksia korkeintaan 50 prosenttia rahoituspäätöksen mukaisesta julkisesta rahoituksesta. Tätä suurempi laina voidaan myöntää, jos yhdistyksen vastuuhenkilöt antavat kaupungille lainan vakuudeksi omavelkaisen takauksen.

 

Takaisinmaksu: Laina maksetaan takaisin, kun rahoittaja maksaa yhdistykselle rahoitusosuuden. Jos hankkeen aikana tehdään välimaksatuksia, takaisinmaksusuunnitelma tehdään maksatuksia vastaavasti.

 

Korko: Lainasta peritään kaupunginhallituksen päättämän viitekoron (3, 6 tai 12 kk euribor) mukainen korko, johon lisätään yhden prosentin marginaali. Korko on vähintään yksi prosentti.

 

Velkakirja: Lainasta tehdään velkakirja, jossa sen ehdoista sovitaan tarkemmin