Luokkahuone

Navigaatiovalikko

Perusopetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Perusopetuksen aloittava oppilas

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tänä vuonna oppivelvollisiksi tulevat vuonna 2013 syntyneet. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Erillistä kouluun ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, vaan ensimmäiselle luokalle tulevien  lasten huoltajille lähetetään tammi-helmikuun aikana päätös oppilaan koulunkäyntipaikasta  (väestörekisteristä saadun osoitteen mukainen lähikoulu).

Huoltajan, joka haluaa, että lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee toimittaa tätä koskeva anomus ja asiantuntijalausunnot Lieksan kaupungin kirjaamoon, os. Kaupungintalo, PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs).

Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Koulunkäyntipaikkaa koskevan muutoshakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai  oheisella tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan kaupungintalolle, os. PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs). Oppilaan käydessä koulua muussa kuin lähikoulussa huoltaja huolehtii oppilaan koulukuljetuksesta.

Tutustuminen omaan kouluun järjestetään ensimmäisen luokan aloittaville oppilaille maanantaina 10.8 klo 9 - 11

Lisätietoja: p. +358 40 1044 160 perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Juha Ryynänen.

Koulunkäyntipaikkaa koskeva muutoshakemus

Alla oleva oppilastietolomake täytetään toisesta kunnasta muuttavasta oppilaasta.

Oppilastietoilmoituslomake

 

Yhteystiedost

Yhteystiedot

Ryynänen Juha Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhdyshenkilö Pielisentie 9-11, II krs, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 160 juha.ryynanen@lieksa.fi