Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Vireillä olevat kaavatyöt

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Asemakaavat

Asemakaavat

Lieksan kaupungin asemakaavahankkeet

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkön silta

-vireilletulo, kuulutus 19.12.2019

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma,12.12.2019

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavamuutos

-luonnos, kuulutus 28.11.2019

-luonnos, kaavakartta 28.11.2019

-luonnos,kaavaselostus liitteineen 28.11.2019

Kortteleiden 6-9 ja 1006 asemakaavan muutos (2. Vehkakangas)

-ehdotus,kuulutus 20.2.2020

-ehdotus, kaavakartta 13.2.2020

-ehdotus, kaavaselostus 13.2.2020

-luonnos, kuulutus 7.3.2019

-OAS 28.2.2018

-luonnos, kaavakartta 28.2.2019

-luonnos, kaavaselostus 28.2.2019

-Rakennetun ympäristön inventointi 26.10.2018

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja -laajennus

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

Oravatien alueen asemakaavamuutos

 

 

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki:

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

nähtävillä 18.6.-31.7.2020

-Selostus

-Kartta A

-Kartta B

-Karttaosa C

-Merkinnät

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma_20200513.pdf

Liite_2_Maanomistus.pdf

Liite_3_Pesimälinnustoselvitys.pdf

Liite_4_Verkostot.pdf

Liite_5_PIMA_ja_ympluv_toimijat.pdf

Liite_6_Muistio_viranomaisneuvottelusta.pdf

Liite_7_Maisema.pdf

Liite_8_kartat_tark.pdf

Liite_9_Arkeologinen_inventointi.pdf

Liite_10_luontoselvityksen kartta.pdf

Liite_10B_Lausunto.pdf

 

Vireilletulo:

 Kuulutus, vireilletulo (OAS) 8.2.2018
 OAS, 1.2.2018, päivitetty 13.5.2020

Erillisselvitykset:

 Kulttuuriympäristöselvitys, LIEKSA

 Keskustaajaman luontoselvitys

 Keskustaajaman palveluverkkoselvitys

 Keskustaajaman liikenneselvitys

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

  Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

  Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Ilmoittautuminen Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaava 2040+ esittelytilaisuuksiin:

https://www.lyyti.in/Kolin_kaavatoiden_yleisotilaisuudet_06

 

Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25

-kuulutus, vireilletulo 24.4.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.3.2020

Hattusaaren rantaosayleiskaava

-kuulutus, vireilletulo 30.1.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.1.2020

  Erillisselvitykset

-Luonto- ja maisemakartoitus, Hilkka Heinonen (2013)

- Luonto- ja maisemakartoitus, liitekartat

-Linnustoselvitys, Harri Kontkanen (2016)

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava:

- kuulutus, OAS 18.10.2018

- OAS 20.9.2018

- aluerajaus

Vuonislahden osayleiskaava:

-kuulutus, ehdotus 19.12.2019

-selostus liitteineen, ehdotus 28.11.2019

-osayleiskaavakartta, ehdotus 28.11.2019

- kuulutus
- OAS
- luonnos, kaavakartta
- luonnos, kaavaselostus

Vuonislahden rakennettu kulttuuriympäristö (2018)

Argeologinen inventointi

Jauhiaisen luontokartoitus

Jauhiaisen luontokartoituksen liitekartta