Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavatyöt

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Asemakaavat

Asemakaavat

 

Asemakaavan muutos, Oravatien alue

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Vireilletulo, kuulutus 12.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020

Kaavaluonnos, 29.10.2020

Selostusluonnos, 29.10.2020

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennus

Vireilletulo, kuulutus 5.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020

 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkön silta

-vireilletulo, kuulutus 19.12.2019

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma,12.12.2019

 

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavamuutos

-luonnos, kuulutus 28.11.2019

-luonnos, kaavakartta 28.11.2019

-luonnos,kaavaselostus liitteineen 28.11.2019

 

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja -laajennus

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat

 

Hattusaaren ranta-asemakaavan muutos, tila Suvela 17:34

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

-Kuulutus, 21.7.2020

-kaavakartta, 10.3.2020

-kaavaselostus liitteineen, 10.3.2020

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Kuulutus, 24.9.2020

Kaavakartta, 16.9.2020

Kaavaselostus liitteineen, 16.9.2020

 

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Lieksa-Ruunaa strateginen osayleiskaava

Ennakkotiedote kaavan vireilletulosta

Nähtävillä 15.10.-6.11.2020

Kuulutus vireilletulosta, 15.10.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 25.9.2020

 

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki

Keskustan osayleiskaavan maastotyöt Pankakoskella

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 18.6.-31.7.2020

-Selostus

-Kartta A

-Kartta B

-Karttaosa C

-Merkinnät

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma_20200513.pdf

Liite_2_Maanomistus.pdf

Liite_3_Pesimälinnustoselvitys.pdf

Liite_4_Verkostot.pdf

Liite_5_PIMA_ja_ympluv_toimijat.pdf

Liite_6_Muistio_viranomaisneuvottelusta.pdf

Liite_7_Maisema.pdf

Liite_8_kartat_tark.pdf

Liite_9_Arkeologinen_inventointi.pdf

Liite_10_luontoselvityksen kartta.pdf

Liite_10B_Lausunto.pdf

Vireilletulo

 Kuulutus, vireilletulo (OAS) 8.2.2018
 OAS, 1.2.2018, päivitetty 13.5.2020

Erillisselvitykset

 Kulttuuriympäristöselvitys, LIEKSA

 Keskustaajaman luontoselvitys

 Keskustaajaman palveluverkkoselvitys

 Keskustaajaman liikenneselvitys

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

  Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

  Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Ilmoittautuminen Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaava 2040+ esittelytilaisuuksiin:

https://www.lyyti.in/Kolin_kaavatoiden_yleisotilaisuudet_06

 

Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25

-kuulutus, vireilletulo 24.4.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.3.2020

 

Hattusaaren rantaosayleiskaava

-kuulutus, vireilletulo 30.1.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.1.2020

Erillisselvitykset

-Luonto- ja maisemakartoitus, Hilkka Heinonen (2013)

- Luonto- ja maisemakartoitus, liitekartat

-Linnustoselvitys, Harri Kontkanen (2016)

 

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava

Vireilletulo

- kuulutus, OAS 18.10.2018

- OAS 20.9.2018

- aluerajaus

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 20.8.-11.9.2020

-kaupunginhallitus 10.8.2020 § 206, ote pöytäkirjasta

-kuulutus, luonnos 20.8.2020

-selostus, luonnos 6.8.2020

-kaavakartta, luonnos 6.8.2020

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 22.10.-23.11.2020

Kuulutus, ehdotus 22.10.2020

Kaavakartta, ehdotus 15.10.2020

Selostus liitteineen, 15.10.2020

Erillisselvitykset

Ympäristöselvitys

Arkeologinen selvitys

 

Vuonislahden osayleiskaava

Lainvoimaisuuskuulutus, 24.11.-7.12.2020

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

-kuulutus, ehdotus 19.12.2019

-selostus liitteineen, ehdotus 28.11.2019

-osayleiskaavakartta, ehdotus 28.11.2019

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

- kuulutus
- OAS
- luonnos, kaavakartta
- luonnos, kaavaselostus

Erillisselvitykset

Vuonislahden rakennettu kulttuuriympäristö (2018)

Argeologinen inventointi

Jauhiaisen luontokartoitus

Jauhiaisen luontokartoituksen liitekartta