Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Vireillä olevat kaavatyöt

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Asemakaavat

Asemakaavat

Lieksan kaupungin asemakaavahankkeet

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavamuutos

-luonnos, kuulutus 28.11.2019

-luonnos, kaavakartta 28.11.2019

-luonnos,kaavaselostus liitteineen 28.11.2019

Asemakaavan laajennus, Pankakoskentie

-ehdotus, kuulutus 17.10.2019

-ehdotus, kaavakartta 17.10.2019

-ehdotus,kaavaselostus liitteineen 17.10.2019

Kortteleiden 6-9 ja 1006 asemakaavan muutos (2. Vehkakangas)

-luonnos, kuulutus 7.3.2019

-OAS 28.2.2018

-luonnos, kaavakartta 28.2.2019

-luonnos, kaavaselostus 28.2.2019

-Rakennetun ympäristön inventointi 26.10.2018

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja -laajennus

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

Oravatien alueen asemakaavamuutos

 

 

Yleiskaavat

Yleiskaavat

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava:

- kuulutus, OAS 18.10.2018

- OAS 20.9.2018

- aluerajaus

Vuonislahden osayleiskaava:

- kuulutus
- OAS
- luonnos, kaavakartta
- luonnos, kaavaselostus

Vuonislahden rakennettu kulttuuriympäristö (2018)

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki:

- kuulutus
- OAS

Kulttuuriympäristöselvitys, LIEKSA

 

Pielisen rantaosayleiskaavan 1. vaiheen (Lieksa/Pohjoinen) osittainen muutos, Sipolansaari

-kuulutus

-luonnos, kaavakartta

-luonnos, selostus

 

-ehdotus, kuulutus

-ehdotus, kaavakartta

-selostusehdotus