Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Vireillä olevat kaavatyöt

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Asemakaavat

Asemakaavat

Lieksan kaupungin asemakaavahankkeet

Kortteleiden 6-9 ja 1006 asemakaavan muutos (2. Vehkakangas)

-luonnos, kuulutus 7.3.2019

-OAS 28.2.2018

-luonnos, kaavakartta 28.2.2019

-luonnos, kaavaselostus 28.2.2019

-Rakennetun ympäristön inventointi 26.10.2018

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja -laajennus

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

Korttelin 3 asemakaavamuutos (2. Vehkakangas)

- luonnos, kuulutus 21.6.2018

- OAS 18.6.2018

- luonnos, kaavakartta 18.6.2018

- luonnos, kaavaselostus 18.6.2018

- ehdotus, kuulutus 18.10.2018

- ehdotus, kaavakartta 10.10.2018

- ehdotus, kaavaselostus liitteineen 10.10.2018

Korttelinosan 1005 asemakaavamuutos (2. Vehkakangas)

- luonnos, kuulutus 24.5.2018

- OAS 21.5.2018

- luonnos, kaavakartta 21.5.2018

- luonnos, kaavaselostus 21.5.2018

- luonnos, vastineet 11.6.2018

- ehdotus, kuulutus 21.6.2018

- ehdotus, kaavakartta 18.6.2018

- ehdotus, kaavaselostus 18.6.2018

- ehdotus, vastineet 31.7.2018

- Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 27.8.2018 (§59). Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut kaavan lainvoimaiseksi 5.10.2018. Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan Lieksan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 11.10-24.10.2018.

Liikennealueen asemakaavamuutos, Lieksan satama:

- luonnos, kuulutus 8.3.2018

- OAS 26.2.2018/18.6.2018

- luonnos, kaavakartta 5.3.2018

- luonnos, kaavaselostus 5.3.2018

- luonnos, vastineet 18.6.2018

- ehdotus, kuulutus 21.6.2018

- ehdotus, kaavakartta 18.6.2018

- ehdotus, kaavaselostus 18.6.2018

- ehdotus, vastineet 13.8.2018

- Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 27.8.2018 (§218). Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut kaavan lainvoimaiseksi 5.10.2018. Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan Lieksan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 11.10-24.10.2018.

Korttelin 9 asemakaavamuutos, Kevätniemi:

- luonnos, kuulutus

- OAS

- luonnos, kaavakartta

- luonnos, kaavaselostus

- luonnos, vastineet

- ehdotus, kuulutus

- ehdotus, kaavakartta

- ehdotus, kaavaselostus

- ehdotus, vastineet

- Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 25.6.2018 (§52). Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut kaavan lainvoimaiseksi 3.8.2018. Kaavan lainvoimaisuudesta on kuulutettu Lieksan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 7.8-13.8.2018.

 

Yleiskaavat

Yleiskaavat

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava:

- kuulutus, OAS 18.10.2018

- OAS 20.9.2018

- aluerajaus

Vuonislahden osayleiskaava:

- kuulutus
- OAS
- luonnos, kaavakartta
- luonnos, kaavaselostus

Vuonislahden rakennettu kulttuuriympäristö (2018)

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki:

- kuulutus
- OAS

Pielisen rantaosayleiskaavan 1. vaiheen (Lieksa/Pohjoinen) osittainen muutos, Sipolansaari

-kuulutus

-luonnos, kaavakartta

-luonnos, selostus

 

-ehdotus, kuulutus

-ehdotus, kaavakartta

-selostusehdotus