Viestintää ja markkinointia

Navigaatiovalikko

Viestintä ja markkinointi

Viestintä ja markkinointi

 

Viestintä on keskeinen johtamisen väline ja tukee kaupungin strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Lieksan kaupungin vuoteen 2030 ulottuvan strategiassa on määritelty kaupungin visioksi ”Lieksa – energinen ja rohkea menestyjä”. Strategian painopisteinä ovat elinvoima, talous ja omistajaohjaus, hyvinvointi ja osallisuus. Viestinnän perustehtävä on lisätä kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin henkilöstön tiedonsaantia eri asioista. Viestintää on toteutettava suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti koko kaupungissa.

Viestintä tarjoaa tietoa kaupungin tavoitteista, suunnitelmista ja päätöksenteosta sekä palveluista ja toiminnasta. Viestinnän keinoin edistetään kaupungin kehittämistä sekä tehdään kaupunkia myönteisesti tunnetuksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Viestinnällä edistetään lieksalaisten hyvinvointia ja luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle sekä kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kaupungin toimintaan. Viestinnällä myös aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan ja pitämään huolta elinympäristöstään.

Lieksan kaupungin viestintää ohjaavia periaatteita ovat avoimuus, aktiivinen ja oikea-aikainen viestintä, vuorovaikutteisuus sekä vastuullisuus.

 

Kaupungin viestintää ja tiedottamista johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin viestinnän ja tiedottamisen periaatteista.

Kaupungin viestinnästä vastaavat kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja. Kaupungissa toimii myös oma viestintäryhmä.

 

Ota yhteyttä viestintään: viestinta@lieksa.fi 
 

 

Viestintäsihteerin yhteystiedot

Yhteystiedot

Turpeinen Heli viestintäsihteeri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 686 heli.turpeinen@lieksa.fi
Roosa Pirinen viestintäsihteeri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 684 roosa.pirinen@lieksa.fi

sijainen