Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Tarkennus Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen tiedotteeseen muutoksista vesiosuuskuntien maksuihin 1.7.2023 alkaen

Tarkennus Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen tiedotteeseen muutoksista vesiosuuskuntien maksuihin 1.7.2023 alkaen

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos tarkentaa 2.5.2023 julkaistua tiedotetta vesiosuuskuntien maksuihin tulevista muutoksista 1.7.2023 alkaen.

Vesiosuuskuntien maksaman hinnan perusteet säilyvät 1.7. alkaen toistaiseksi ennallaan, ja vesiosuuskuntien korotus tehdään tukku- sekä jätevesikäyttömaksuun hinnaston mukaisesti.

Vesiosuuskuntien vesihuoltoliikelaitokselle maksaman hinnan maksurakenteen muutos valmistellaan osuuskuntakohtaisesti ja niistä tehdään erilliset sopimukset osuuskuntien kanssa vuoden 2023 aikana. Muutettu maksurakenne tulisi näin ollen voimaan vasta sopimuksen mukaisen voimaantuloajan jälkeen.

Maksurakenteen muutos kohdistuu vesiosuuskuntien vesihuoltoliikelaitokselle maksamaan hintaan, eikä sen tarkoituksena ole lisätä vesiosuuskunnan maksamaa kokonaishintaa, vaan jaotella maksuja aiheutumisperusteisesti kohti kestävää maksupohjaa. Vesiosuuskuntien jäsenet voivat maksaa osuuskunnasta riippuen perusmaksua, jonka määräytyminen on osuuskuntakohtaista ja riippuvainen osuuskunnan tavasta kerätä maksuja omilta asiakkailtaan. Vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelema maksurakenteen muutos ei siis vaikuta vesiosuuskunnan asiakkaiden maksamiin maksuihin, ellei vesiosuuskunta niin erikseen päätä.

Asia oli vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan käsittelyssä 3.5.2023.

 

Lisätietoja:

Ville Nevalainen, vesihuoltopäällikkö

ville.nevalainen@lieksa.fi / 040 1044 850

 


  

2.5.2023 julkaistu tiedote:

Muutoksia Lieksan vesiosuuskuntien maksuihin 1.7.2023 alkaen

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen maksut vesiosuuskunnille nousevat 1.7.2023 alkaen. Hintamuutos johtuu muun muassa energiakustannusten noususta, inflaatiosta sekä ikääntyneen vesihuoltoverkoston saneeraamiseen vaadittavista investoinneista. Vesiosuuskuntien hinnoittelu nostetaan vastaamaan nykyistä kustannustasoa. Lieksan vesiosuuskuntien vesimaksut pysyvät hintamuutoksesta huolimatta edelleen edullisella tasolla koko maan keskiarvohintoihin verrattuna.

1.7.2023 voimaan tuleva hinnasto tulee olemaan saatavilla Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen internetsivuilta osoitteesta www.lieksa.fi/vesihuolto. Uuden hinnaston vaikutukset kohdistuvat vain vesiosuuskuntiin, joten uusi hinnasto toimitetaan erikseen vain vesiosuuskunnille.

Vesiosuuskuntien maksurakenteeseen on lisäksi suunnitelmissa muutos. Vesiosuuskunnat eivät tällä hetkellä maksa perusmaksua vaan laskutus perustuu toimitetun veden mitattuun määrään. Laskutuksen peruste tullaan muuttamaan vastaamaan saman suuntaista rakennetta kuin kuluttajapuolella. Maksurakenteen muutos tullaan valmistelemaan vesiosuuskuntien erilaiset toimintaympäristöt huomioiden. Sopimukset vesiosuuskuntien kanssa tullaan valmistelemaan johtokunnan päätettäväksi vuoden 2023 aikana.

Asia on Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan käsittelyssä keskiviikkona 3.5.2023.

 

 

Lisätietoja:

Ville Nevalainen, vesihuoltopäällikkö

ville.nevalainen@lieksa.fi / p. 040 1044 850