Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksassa uusitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta

Lieksassa uusitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta

Lieksan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 18.10.2021 Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä § 98 16.8.2021 tehtyä kunnallisvalitusta, jossa vaaditaan valtuuston puheenjohtajiston vaalin kumoamista. Valituksen perusteluissa esitetään, että vaalissa käytetty menettely ei ole lain eikä Kuntaliiton ohjeen mukainen. Valittaja ei vaadi puheenjohtajiston toimikautta eikä valtuuston sihteeriä koskevien päätösten kumoamista.

Kuntalain mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

Lieksan kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8. tehtiin kaksi ehdotusta valtuuston puheenjohtajan valinnasta ja valinnasta suoritettiin puheenjohtajiston vaali. Vaali suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä siten, että jokainen kaupunginvaltuutettu kirjoitti äänestyslippuun kolme nimeä niin, että sen henkilön nimi, jota äänestetään puheenjohtajaksi, merkitään numerolla 1, ensimmäisen varapuheenjohtajan nimi numerolla 2 ja toisen varapuheenjohtajan nimi numerolla 3.

Kuntaliitolta saadun suosituksen perusteella parhaalta ratkaisulta vaikuttaa, että valtuusto itseoikaisuna korjaa menettelyvirheen. -Koska on olemassa mahdollisuus, että hallinto-oikeus katsoo valtuuston puheenjohtajiston vaalissa käyttämän menettelytavan olleen virheellinen, on tarkoituksenmukaista epävarmuuden poistamiseksi uusia valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali, taustoittaa Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Valtuuston puheenjohtajiston vaalissa valituksi tulleet Matti Taponen, Seppo Kiiskinen ja Niko Keronen ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa valtuuston puheenjohtajiston vaalin uudelleen toimittamiseen. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen, valtuuston puheenjohtajiston valintaa käsitellään uudelleen valtuuston kokouksessa 25.10.2021.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001