Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksassa kolmen uuden alueen rakennustiedot ajan tasalle

Lieksassa kolmen uuden alueen rakennustiedot ajan tasalle

Tehty selvitystyö toi esille eroja eri rekistereiden välillä

Lieksassa selvitettiin syksyllä 2023 kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta Syvälahti-Kalkinlahti-Joensuunniemi-alueella, keskustaajaman luoteispuolella sekä Vuonisjärven ja Vuonislahden alueilla. Selvitys tehtiin kaupungin rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi. Kaikki alueen kiinteistöt inventoitiin saarissa sijaitsevat kiinteistöt mukaan lukien.

Rekistereiden välillä löytyi eroja, jotka on nyt yhtenäistetty, taustoittaa työn lopputulemaa Lieksan kaupungin rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen. -Tämä on ehdottoman tärkeää kiinteistöjen omistajien kannalta eli nyt niillä alueilla tieto löytyy ajantasaisina kaikista rekistereistä.

Tulokset selvitetyillä alueilla olivat samansuuntaiset kuin pari vuotta sitten tehdyssä selvityksessä. Rekistereistä puuttui rakennuksia tai niiden tiedot olivat virheellisiä. Erityisesti talousrakennusten ja saunojen osalta puutteita reksitereissä oli merkittävästi. -Osa rakennuksista tai muita luvanvaraisista hankkeista on toteutettu ilman rakentamisen lupaa tai hankkeista ei ole ilmoitettu kaupungin tai verottajan rekisteriin, Sarkkinen tähdentää. -Rakennusvalvonta muistuttelee, että kaikesta rakentamisesta kannattaa olla jo etukäteen yhteydessä rakennusvalvontaan ja tutustua rakennusjärjestykseen, jossa ohjeistusta luvitukseen on annettu.

Nyt tehty rakennustietojen selvitystyö vaikuttaa Lieksan kaupungin kiinteistöverokertymään positiivisesti. -Näiden kolmen alueen yhteisvaikutus kaupungin kiinteistöverotuottoihin vuositasolla on noin 50.000 euroa, kertoo Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen. Ennen syksyn 2023 selvitystä on selvitetty Viekijärven länsipuolen ja Mätäsvaaran alueen rakennustiedot, eli nyt selvitystyö on tehty neljällä eri alueella. -Työtä kannattaa ilman muuta jatkaa tulevinakin vuosina uusilla alueilla, jotta kaikki rekisterit saadaan täsmäämään keskenään ja kaikilla viranomaisilla on kiinteistöjen rakennuskannasta samanlaiset tiedot.

 

Lisätietoja:

 

Jorma Sarkkinen, rakennustarkastuspäällikkö, p. 040 1044 790

 

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja ja vt. maankäyttöpäällikkö, p. 040 1044 009