Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki jatkaa elinvoimaan panostamista tarkan taloudenpidon siivittämänä vuonna 2023

Lieksan kaupunki jatkaa elinvoimaan panostamista tarkan taloudenpidon siivittämänä vuonna 2023

Lieksan kaupungin vuoden 2023 talousarviota on valmisteltu edellisten vuosien tapaan haasteellisessa tilanteessa. Sotepalvelut siirtyvät vuoden alussa hyvinvointialueille, joka vähentää kuntien tuloja samalla kunnallisveron, yhteisöveron ja valtionosuuksien osalta. Valtionosuudet vuodelle 2023 määräytyvät kuluvan vuoden tilinpäätösten valmistuttua ja ne oikaistaan takautuvasti vuosina 2024 ja 2025. -Valtionosuuksien korjaus takautuvasti heikentää taloussuunnitelmavuosien tulorahoitusta, mikä on syytä tiedostaa talousarviota tarkastellessa, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa.

Tulevaisuudessa kaupungin tulopohjassa korostuu aiempaa enemmän yritysten maksamien yhteisö- ja kiinteistöverojen merkitys. Tarvikkeiden ja energian hintojen merkittävä nousu sekä inflaation kiihtyminen ja korkojen nopea nouseminen, kuten myös sota Ukrainassa, aiheuttavat epävarmuutta niin talouteen, kuin kansainväliseen turvallisuusympäristöön. Yleinen taloudellinen tilanne sekä kansainvälisen talouskasvun heikkeneminen vaikuttavat merkittävästi lieksalaisiin vientiyrityksiin. Lisäksi on merkkejä kotimaisen matkailun vähentymisestä. -Suuntaamme siis tulevaan vuoteen heikkenevässä suhdannenäkymässä, kaupunginjohtaja Määttänen toteaa. 

-Alueellinen huoltovarmuus ja turvallisuus edellyttävät, että meillä on tulevaisuudessakin toimivia yrityksiä. Yritysten työntekijät käyttävät paikallisia palveluita ja suuri osa maksaa kunnallisveroja Lieksaan, Määttänen kuvailee. Elinkeinoelämän kehittämistä Lieksassa tehdään yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n, Lieksan Kehitys Oy LieKen ja Kolin Matkailu Oy:n kanssa. Työvoiman saatavuutta sekä rekrytointia kehitetään alue- ja rekrytointimarkkinointiin panostamalla. Maankäytön kaavoituksia edistetään ja jatketaan strategisia maanhankintoja. Lieksan alueen matkailun markkinointia ohjataan entistä enemmän kohti kansainvälisiä markkinoita.

Lisäksi kaupungin toiminnassa painottuu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen muun muassa hyvinvointipalveluissa. Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen kehittäminen ja Harrastamisen Suomen malli perusopetuksessa ovat keskeisiä toimintoja. Lieksaan perustettavan vastaanottokeskuksen asiakkaiden laadukkaalla kotoutumisella on mahdollista saada perheitä jäämään paikkakunnalle työskentelemään ja asumaan. Liikuntapalvelujen olosuhteita parannetaan yleisurheilukentän peruskorjauksella, latukoneen uusimisella ja Karhunpolun kunnostamisella. Kulttuuriin osalta merkittävin hanke on Pielisen museon uudisrakennus. Keskeisenä asiana tulevan vuoden toiminnallisissa tavoitteissa erottuu Lieksa 50 vuotta -juhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, kehittää yhteistyötä ja rakentaa hyvää ilmapiiriä.

Kuntatekniikka nostaa yksityistieavustusten määrää ja kohdentaa metsänhoitoon rahoitusta metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Vesihuollon tavoitteena on varautumisen ja valmiuden parantaminen. Molempien liikelaitosten toiminnassa painottuvat peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit, keskeisimpänä Mähkönsillan rakentaminen vuosina 2024 ja 2025. Toimitilojen talousarviotavoitteissa keskeisenä sisältönä on uuden sote-keskuksen rakentamisen edistäminen.

 

Lieksan kaupungin taloudellinen tilanne säilyy vahvalla pohjalla

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan Lieksan kaupungin oman toiminnan toimintakate vuodelle 2023 on -22,32 miljoonaa euroa. Vuosikate on 9,25 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos +4,67 miljoonaa euroa. Poistoeron ja arvonalentumisten jälkeen talousarvioesityksen mukainen talousarvio kasvattaa Lieksan kaupungin ylijäämää 5,1 miljoonaa euroa. Vuosi 2024 on taloussuunnitelmassa vielä selvästi ylijäämäinen, vuoden 2025 tilikauden tuloksen ollessa taloussuunnitelmassa käytännössä tasapainossa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin ei tarvitse ottaa uutta pitkäaikaista lainaa, ja lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana 2,4 miljoonaan euroon, mikä on 239 euroa asukasta kohti. Vuoden 2025 lopussa lainaa on taloussuunnitelman mukaan 1,2 miljoonaa euroa.

-Kaupungin taloudellinen tilanne mahdollistaa laadukkaiden palvelujen tuottamisen ja tärkeiden investointien toteuttamisen tulevaisuudessa. Heikkenevä talouden suunta taloussuunnitelmavuosina kuitenkin edellyttää edelleen terävän taloudenpidon linjan jatkamista tulevaisuudessa, kaupunginjohtaja Määttänen summaa.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä maanantaina 12.12.2022.

 

"Taulukko kuvana: Lieksan kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023"

Taulukko: Lieksan kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

 

Yleisurheilukenttä.