Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunginhallituksen tilinpäätösennuste näyttää 1,6 miljoonan euron ylijäämää vuodelle 2023

Lieksan kaupunginhallituksen tilinpäätösennuste näyttää 1,6 miljoonan euron ylijäämää vuodelle 2023

Lieksan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös on valmistelussa ja sen on määrä valmistua kokonaisuudessaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen käsittelyyn tilinpäätös tulee 25.3.2024.

Tässä vaiheessa tilinpäätös näyttää muodostuvan noin 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, joka on 2,4 miljoonaa euroa ennustettua vähemmän. Toimintakatteeksi muodostuu -24,7 miljoonaa euroa. Verotuloja kaupungille tuli 23,5 miljoonaa euroa. Ennustettua enemmän verotuloja kertyi niin ansio- ja kiinteistöveroista, kun taas yritysten maksamien yhteisöverojen määrä jäi ennustettua pienemmäksi. Valtionosuuksia kertyi yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa.

Investointien osuus vuonna 2023 oli 3,9 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Lieksan Kiinteistöt Oy:n pääomittaminen miljoonalla eurolla. Lisäksi kaupunki investoi hyvinvointipalveluihin 1,3 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdistui Pielisen museon päärakennuksen uusimisurakan aloitukseen. Kuntatekniikan puolella investointeja tehtiin 700.000 eurolla.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteumaksi on muodostumassa noin 1,46 miljoonaa euroa, josta osinkojen osuus on noin 602.000 euroa. Korkojen nousu näkyy myös kaupungin tuloksessa. Antolainojen korkotuotto kipusi yhteensä noin 573 tuhanteen euroon, josta Lieksan Kiinteistöt Oy:n osuus on merkittävä, noin 450 tuhatta euroa.

Kaupungin vuosikate on muodostumassa ylijäämäiseksi noin 9,8 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen osuus vuosikatteesta on noin 0,6 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 3,7 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kaupunginhallitus esittää 2,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen tekemistä Lieksan Kiinteistöt Oy:n osakkeiden arvoon. Poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa 4,06 miljoonan euron ylijäämää, josta kaupunginhallitus valmistelee investointivarausten tekemistä tuleviin investointeihin. Tulevista investoinneista merkittävin on ns. Mähkönsillan uusimisen osuus, 2 miljoonaa euroa.

Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Seppänen toteaa, että Lieksan talousvuosi 2023 jatkoi perinteisesti edellisten vuosien vahvaa uraa. -Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat hoitaneet kaupungin kirstua vastuullisesti ja Lieksa on tätä myöden hyvässä tilanteessa verrattuna moniin muihin kuntiin, Seppänen sanoo.

Ylijäämäinen tulos mahdollistaa kaupunginjohtaja Seppäsen mukaan varautumisen epävarmempiin talousvuosiin, jotka koskevat lähitulevaisuudessa kaikkia Suomen kuntia. -Lieksassa ei selvästikään ole jääty odottelemaan huonoja aikoja, jotta uskalletaan tehdä päätöksiä. Ihanteellinen tilanne on, kun hyvinä aikoina tehdään ennakoiden kurssia korjaavia päätöksiä. Alaskirjaukset kertovat, että kuntakonsernin osalta Lieksan Kiinteistöt Oy vaatii vielä toimenpiteitä kestävän tilanteen saavuttamiseksi, kaupunginjohtaja summaa tilannetta.

 

Lisätietoja:

Pirre Seppänen, kaupunginjohtaja

pirre.seppanen@lieksa.fi / 040 1044 001

 

Hannele Pöykkölä, talousjohtaja

hannele.poykkola@lieksa.fi / 040 1044 020

Ilmakuva talvella Lieksan kaupungin keskustasta