Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungin tilinpäätös ennusteen mukainen – ylijäämää 1,7 miljoonaa euroa

Lieksan kaupungin tilinpäätös ennusteen mukainen – ylijäämää 1,7 miljoonaa euroa

Lieksan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut. Vuosi oli taloudellisesti onnistunut. Kaupungin tilinpäätös osoittaa 1,7 miljoonaa euron ylijäämää. Kun tämä lisätään taseeseen, on kaupungin ylijäämäkertymä yhteensä noin 30,3 miljoonaa euroa. Asukasta kohden ylijäämää on 2.966 euroa.

Lieksan kaupungin vuoden 2023 toimintakate, eli verorahoituksella katettava nettokustannus, oli -23,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen vertailussa edelliseen vuoteen vaikuttaa sote-toimintojen siirtyminen vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 toimintakate ilman sote-kuluja olisi ollut noin -22,6 miljoonaa euroa.

Tarkasteltaessa muiden toimintojen osalta muutosta toimintakatteessa, eli varsinaisessa kunnan toiminnassa, on kasvua edelliseen vuoteen 5,75 %. Tästä henkilöstökulujen sopimuskorotukset ovat 3,08 %. Yleinen hintojen nousu, inflaatio, on ollut korkealla tasolla aiempaan nähden (6,2 %). Tämä näkyy erityisesti kuntatekniikan, toimitilojen ja hyvinvointipalveluiden kulujen ylittymisessä.

Verotuloja kaupungille kertyi 23,5 miljoonaa euroa. Ennustettua enemmän verotuloja kertyi niin ansio- ja kiinteistöveroista, kun taas yritysten maksamien yhteisöverojen määrä jäi ennustettua pienemmäksi. Valtionosuuksia kertyi yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa.

Investointien osuus vuonna 2023 oli 4,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Lieksan Kiinteistöt Oy:n pääomittaminen miljoonalla eurolla. Lisäksi kaupunki investoi hyvinvointipalveluihin 1,3 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdistui Pielisen museon päärakennuksen uusimisurakan aloitukseen. Kuntatekniikan puolella investointeja tehtiin 780.000 eurolla.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteumaksi on muodostumassa noin 1,3 miljoonaa euroa, josta osinkojen osuus on noin 602.000 euroa. Korkojen nousu näkyy myös kaupungin tuloksessa. Antolainojen korkotuotto kipusi yhteensä noin 573.000 euroon, josta Lieksan Kiinteistöt Oy:n osuus on merkittävä, noin 450.000 euroa.

Vuosikate kertoo tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku, kun arvioidaan tulorahoituksen, kunnassa lähinnä vero- ja valtionosuuksien, riittävyyttä menojen kattamiseen. Kun vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, on kunnan tulorahoitus riittävä. Lieksan kaupungin vuosikate on tilinpäätöksessä 9,8 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen osuus vuosikatteesta on noin 0,6 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 3,7 miljoonaa euroa, jonka lisäksi on tehty 2,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Lieksan Kiinteistöt Oy:n osakkeiden arvoon. Poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa 4,05 miljoonan euron ylijäämää, josta kaupunginhallitus esittää investointivarausten tekemistä tuleviin investointeihin. Tulevista investoinneista merkittävin on ns. Mähkönsillan uusimisen osuus, 2 miljoonaa euroa. Sillan kokonaiskustannusarvio on n. 5,2 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueuudistus näkyy Lieksa-konsernissa. Lieksan osuus sote-kuntayhtymässä oli 7,61 %. Vuoden 2023 alusta lukien sote-toiminnot siirtyivät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle.

Konsernin toimintakate parani noin 55 miljoonalla eurolla ollen nyt -27,8 miljoonaa. Vuosikatteessa muutos näkyi myös positiivisesti. Viime vuonna se oli 7,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 10,9 miljoonaa. Vuosikate asukasta kohden oli 1.067 euroa.

Konsernin tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,4 miljoonaa euroa (v. 2022 1,4 me).

Konsernin lainakanta pieneni hyvinvointialuemuutoksen myötä 34,8 miljoonasta eurosta 15,7 miljoonaan euroon. Lainat ja vuokravastuut tunnusluvussa muutos ei näy yhtä isona johtuen uuden rakenteilla olevan sote-keskuksen 20 vuoden vuokravastuusta.

Lieksa juhli 50-vuotista taivaltaan viime vuonna monin tavoin ja se on hyvä päättää vahvaan talousvuoteen. Tästä on hyvä jatkaa ja lähteä vahvistamaan organisaatiota tuleviin vuosiin ja muutoksiin.

Lieksan kaupungin uudelle kaupunginjohtajalle Pirre Seppäselle tilinpäätös on vaikuttavaa luettavaa. -30 miljoonan kertynyt ylijäämä on aivan omassa luokassaan tämän hetken kuntataloudessa. Lieksa on hyvin varautunut mahdollisiin heikompiin vuosiin sekä investointeihin.

Seppänen kiittää hyvästä verotulokertymästä asukkaita sekä paikallisia yrityksiä. -Kaupunkikonsernin esihenkilöt ja koko erinomainen henkilöstö ovat lisäksi huolehtineet, että kaupungin varoja käytetään budjetin mukaisesti, jolloin viivan alle jää siivu taloudellisen puskurin varmistamiseksi.

Kaupunginjohtaja painottaa, että positiivinen viesti koko kaupungissa on tilinpäätöksestä ja tämänhetkisestä talousarviostamme se, että Lieksan kaupungin ei tarvitse alkaa säästökuurille. -Suuntaamme katsetta kasvua mahdollistaviin investointeihin ja kuntalaisten hyvinvointiin, Seppänen summaa.

 

Lisätietoja:

 

Pirre Seppänen, kaupunginjohtaja

pirre.seppanen@lieksa.fi / 040 1044 001

 

Hannele Pöykkölä, talousjohtaja

hannele.poykkola@lieksa.fi / 040 1044 020

Ilmakuva Lieksan kaupungin keskustasta