Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Kiinteistöjen kevätpuuhat ja niihin liittyvät määräykset

Kiinteistöjen kevätpuuhat ja niihin liittyvät määräykset

Ilmat lämpenevät ja kiinteistöjen kevätpuuhat lähestyvät – nyt on aika kerrata muutamia kevätsiivoukseen liittyviä yleisiä määräyksiä.

  1. Lehtipuhaltimen käyttö asemakaava-alueilla hiekoitushiekan poistamiseen ja sellaiseen roskien poistamiseen, joka aiheuttaa pölyämistä on kielletty.
  2. Jätteiden avopoltto on kielletty. Kiellettyä avopolttoa on myös tynnyrissä tai vastaavassa säiliössä polttaminen. Taajaman ulkopuolella saa kuitenkin avotulella polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Tulenteosta on kuitenkin tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§).
  3. Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita saa satunnaisesti pestä, muilla kuin liuotinta sisältävillä pesuaineilla. Pestäessä pesuvedet voidaan johtaa maastoon tai sadevesiviemäriin, jos vesien johtamisesta ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä edellä mainittujen laitteiden pesu pesuaineilla on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta jätevedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn paikkaan. Edellä mainittujen laitteiden pesu on kielletty alueilla, joista pesuvedet voivat joutua suoraan vesistöön.
  4. Veneiden pesu liuotinta sisältävillä pesuaineilla on sallittu ainoastaan tätä varten rakennetuilla pesupaikoilla, josta jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin öljynerottimen kautta. Veneitä voidaan pestä muilla kuin liuotinta sisältävillä pesuaineilla siten, että jätevedet johdetaan joko maastoon tai sadevesiviemäriin.
  5. Puutarhajätettä saa kompostoida kompostorissa, kompostointi­kehikossa tai aumassa. Puutarhajätettä ei saa viedä toisen maanomistajan alueelle, eikä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille, vaan ne tulee käsitellä omalla kiinteistöllä tai viedä puutarhajätteen vastaanottopisteelle.
  6. Vaaralliset jätteet, isot jäte-esineet, sähköromut sekä muut sellaiset jätteet, jotka eivät sovellu jäteastiaan, on toimitettava niille järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikkoja eivät ole kiinteistöjen jätekatokset, lähimetsä, kierrätyspisteet tai levähdyspaikat. Vastaanottopaikkoja ovat esimerkiksi jätekeskus ja lajitteluasema.

Ja mitä tulee niihin koirankakkoihin. Järjestyslain mukaisesti koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset löytyvät Lieksan kaupungin ja Savo-Pielisen jätelautakunnan nettisivuilta. Jätekukon lajitteluoppaan hakukoneesta voit etsiä lajitteluohjeet yksittäisille esineille.

 

Lisätietoja:

Tuula Tirronen, ympäristönsuojelusihteeri

tuula.tirronen@lieksa.fi / p. 040 1044 795

Puupinojen edessä harava ja sanko, jossa risuja.