Piano ja nuotit

Navigaatiovalikko

Musiikin perusaste

Musiikin perusaste ja musiikkiopisto
 

Suurin osa musiikkiopistolaisista opiskelee jotain instrumenttia musiikin perusasteella. Opinnot alkavat kouluiässä. Musiikin perusaste antaa hyvät valmiudet musiikin elämänikäiseen harrastamiseen. Opiskelu etenee osalla opiskelijoistamme musiikkiopistotasolle saakka. Musiikkiopistotaso valmentaa opiskelijaa musiikin alan ammattiopintoihin. 


Tasosuoritukset

Opinnot etenevät tavoitteelllisesti tasolta toiselle. Soittotunnit, musiikin perusteet, orkesteritoiminta ja henkilökohtainen harjoittelu vievät taitoja eteenpäin. Kun opiskelija saavuttaa tietyn taitotason, antaa hän siitä soittonäytteen, eli tekee tasosuorituksen.

Tasosuorituksia tehdään musiikin perusasteen aikana (sekä solistisissa aineissa että musiikin perusteissa) kolme kappaletta (PT1, PT2 ja PT3) ja musiikkiopistotasolla yksi (MOT) Opettaja harkitsee milloin on ajankohtaista tehdä tasosuorituksia. Kannattaa muistaa, että etenemistahti on yksilöllinen ja soitinkohtainen. Tasosuoritukset ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia eri musiikkiopistojen kesken.